Απαντήσεις Μητροπολίτου ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ

ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Όταν κάνω κάτι που δέν ξέρω ότι είναι αντίθετο πρός το θέλημα του Θεού είμαι ένοχος, έχω αμαρτία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Κάθε παράβαση του θελήματος του Θεού είναι αμαρτία. Η ενοχή όμως αυτού που από άγνοια αμάρτησε είναι βέβαια ελαφρότερη από εκείνου πού ενώ ήξερε ότι είναι αμαρτία τήν διέπραξε (πρβλ. Λουκ.12, 47-48). Όμως δέν είναι απαλλαγμένος από κάθε ενοχή, αφού δέν ενδιαφέρεται να μάθει το θέλημα του Θεού. Γι αυτό η Εκκλησία μας προτρέπει τούς πιστούς καθημερινά να μελετούν τήν Αγία Γραφή, που μάς αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, καί καθημερινά απευθύνουμε το αίτημά μας πρός τόν Κύριο: "δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά Σου, ότι Σύ εἰ ο Θεός μου". Καί στόν 118 (119) Ψαλμόν διαβάζουμε:" Ως ηγάπησα τόν νόμον Σου Κύριε· όλην τήν ημέραν μελέτη μού εστιν" (στίχ.97). Ο Ψαλμωδός που αισθάνεται τήν αξία του λόγου του Θεού αναφωνεί:" αγαθός μοι ο νόμος του στόματός Σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου καί αργυρίου (72)...ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τα λόγιά σου, υπέρ μέλι τω στόματί μου "(103). Ο λόγος του Θεού μάς προστατεύει από πάσης μορφής κινδύνους. Έναι ό,τι γιά τούς οδηγούς αυτοκινήτων ο " Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας". Όποιος τόν αγνοεί καί τόν παραβαίνει, και μάλιστα σέ πολυσύχναστους δρόμους, είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει ακόμη καί θανατηφόρα ατυχήματα, τόσον για τόν εαυτόν του όσον καί γιά τούς άλλους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δέν νομιμοποιείται να ζητήσει τήν αθώωση του, ισχυριζόμενος ότι δέν καταλάβαινε τα "Σήματα"! Πρίν πιάσει το τιμόνι έπρεπε να ξέρει τόν κανονισμό!
Το ίδιο συμβαίνει καί με τούς κυβερνήτες τών πλοίων. Πρίν ξανοιχτούν στη θάλασσα έχουν μελετήσει τόν χάρτη, έχουν επισημάνει του ύφαλους, τα αβαθή νερά, τούς Φάρους που τούς καθοδηγούν στήν πλεύση τους. Κι εμείς οφείλουμε να καθοδηγούμαστε από τόν φωτεινό Φάρο, τον λόγο του Θεού, στήν καθημερινή μας πορεία στο πέλαγος της ζωής και να αποφευγουμε τα επικίνδυνα σημεία, που μπορεί να είναι καταστροφικά τόσον γιά μάς όσον καί γιά τούς διπλανούς μας.
Άν γιά κάποια θέματα έχουμε αμφιβολία, άν είναι σύμφωνα με το Νόμο του Θεού, αναγκαίο είναι να απευθυνόμαστε σε πνευματικούς ανθρώπους καί κυρίως στόν Πνευματικό μας πατέρα, που έχουν πείρα καί φώτιση Θεού, να λύουμε τις απορίες μας καί να ακολουθούμε τίς παραινέσεις τους.-

 

bullets