Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΕΛΕΟΥΜΕ;

ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΕΛΕΟΥΜΕ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στίς ημέρες μας πολλοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται ως φτωχοί καί ζητούν τη βοήθειά μας. Δέν ξέρω πολλές φορές τί να κάνω! Ποιούς, πότε καί με τί τρόπο να ελεούμε τούς συνανθρώπους μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ασφαλώς το σοβαρό αυτό πρόβλημα θα απασχολεί πολλούς ευσυνείδητους χριστιανούς. Εξ αρχής πρέπει να μάθουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ εκείνων που έχουν πραγματική ανάγκη από εκείνους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα φιλάνθρωπα αισθήματα τών συνανθρώπων τους.
Οι δεύτεροι είτε έχουν αναγάγει τήν επαιτεία (ζητιανιά) σε δημόσιο επάγγελμα, είτε αποφεύγουν τήν εργασία καί ζούν σε βάρος τών συγγενών καί γνωστών τους, ζητώντας τους συνεχώς οικονομική ενίσχυση, κάποτε δέ, με τη μορφή δανείου,που ποτέ δέν επιστρέφουν. Αυτούς τούς ανθρώπους είναι προτιμότερο να τούς βοηθήσουμε να αλλάξουν τρόπον ζωής. Αντί να τούς δώσουμε χρήματα καλύτερο θα είναι να τούς παρακινήσουμε να βρούν κάποια εργασία, γιά να έχουν μόνιμο εισόδημα, που θα τούς εξασφαλίζει τα αναγκαία γιά τήν διαβίωσή τους. Άν, ενώ μπορούν να εργασθούν, προτιμούν να ζούν σάν παράσιτα τής κοινωνίας τότε ισχύει γι αυτούς το του Απ. Παύλου: " Εί τις ου θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω"(Α' Θεσσαλ. 3,10). Βέβαια άν βρεθούμε μπροστά σε τέτοιον άνθρωπο, που κινδυνεύει να πεθάνει από τήν πείνα ή το κρύο ή από έλλειψη φαρμάκων, θα τόν βοηθήσουμε να ξεπεράσει τόν κίνδυνο.
Γι αυτούς που βλέπουμε ότι έχουν πραγματική ανάγκη, έχουμε αδελφική υποχρέωση να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να προσευχόμαστε να μας φωτίζει ο Θεός στήν κάθε περίπτωση, με τι τρόπο να συμπαρασταθούμε. Οι άνθρωποι δέν έχουν μόνον υλικές ανάγκες, αλλά καί ψυχικές καί πνευματικές.Ένας κατάλληλος λόγος ενισχυτικός στόν απογοητευμένο ή στόν θλιμμένο καί πονεμένο μπορεί να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από τήν ποιό μεγάλη χρηματική δωρεά. Μία συμβουλή με καλωσύνη καί αγάπη σ´ έναν παραστρατημένο από το δρόμο του Θεού, μπορεί να σώσει όχι μόνον το σώμα αλλά καί τήν ψυχή του.
Ως πρός τήν υλική βοήθεια, είναι αναγκαίο να αξιολογούμε τίς ανάγκες τών άλλων καί να δίνουμε προτεραιότητα στα ποιό επείγοντα περιστατικά.Στη συνέχεια, εφόσον θα έχουμε τήν δυνατότητα, να προχωρούμε καί σε άλλες περιπτώσεις. Καί καθώς οι περιπτώσεις που χρειάζονται βοήθεια δέν τελειώνουν, πολύ καλό είναι λνα παρακινούμε γνωστά μας πρόσωπα να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που υποφέρουν καί να τούς προσφέρουν όποιαδήποτε συμπαράσταση μπορούν. Έτσι, βοηθούμε όχι μόνον τούς αναξιοπαθούντες, αλλά καί τούς ελεήμονες. Καί γνωρίζουμε ότι " η ελεημοσύνη εξιλάσεται αμαρτίας" (Σειράχ 3,30) καί "Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται" από τόν Θεόν εν τη ημέρα τής κρίσεως (Ματθ.5,7).
Σε κάθε ενέργειά μας να έχουμε οδηγο τόν λόγον του Απ. Παύλου:
"Όλα όσα κάνετε να γίνονται με αγάπη" ( Α' Κορ. 16,14).

 

bullets