Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἀκούω ὅτι τό Ἐκκλησιαστικό ἔτος ἀρχίζει τήν 1η Σεπτεμβρίου. Γιατί αὐτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὡς γνωστόν, πρῶτος χριστιανός αὐτοκράτορας, μετέφερε τήν ἕδρα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας στήν θέση ὅπου ὑπῆρχε ἡ πόλη Βυζάντιο, καί ἐκεῖ ἔκτισε τήν νέα πόλη, πού πῆρε τό ὄνομά του καί ὀνομάστηκε Κωνσταντινούπολις.
Στήν αὐτοκρατορία ὡς ἀρχή κάθε νέου ἔτους (τῆς Ἰνδίκτου), (Ἴνδικτος στούς Ρωμαίους ἦταν μονάδα μέτρησης χρόνου, πού ἀποτελοῦνταν ἀπό 15 ἔτη). εἶχαν καθιερώσει τήν 1η Σεπτεμβρίου, καί τήν ἡμέρα αὐτή τήν ἑόρταζαν μέ ποικίλες ἐκδηλώσεις. Γιά τόν λόγο αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε τήν ἡμέρα αὐτή ὡς ἀρχή καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, καί τήν ἑόρταζε μέ μεγαλοπρέπεια ἐντός καί ἐκτός τῶν ναῶν. Ἡ παράδοση αὐτή συνεχίζεται καί σήμερα. Τήν ἡμέρα αὐτή, κάθε χρόνο, στόν ναό τοῦ Πατριαρχείου κατά τή Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία χοροστατεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παίρνουν μέρος οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου, καθώς καί ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς πού παρευρίσκονται ἐκεῖ. Μετά τήν Θ. λειτουργία τελεῖται εἰδική Ἱερά Ἀκολουθία, κατά τήν ὁποίαν ὁ Πατριάρχης ἀπευθύνει εὐχήν νά εὐλογήσει ὁ Κύριος τό νέον Ἐκκλησιαστικό Ἔτος.
Μέ βάση λοιπόν τήν 1η Σεπτεμβρίου ἔχουν διαμορφωθεῖ καί οἱ δύο ἑορταστικοί κύκλοι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ὁ ἕνας, πού περιλαμβάνει τίς λεγόμενες κινητές Ἑορτές, ἔχει ὡς κέντρο τό Πάσχα, ὁ δεύτερος περιλαμβάνει τίς ἀκίνητες, δηλαδή τίς σταθερές, πού ἑορτάζονται πάντοτε τήν ἴδια ἡμερομηνία. Ὡς πρώτη ἀκίνητη σημαντική ἑορτή ἔχουμε τήν Γέννηση τῆς Θεοτόκου (τήν 8η Σεπτεμβρίου ), ἀφοῦ μετά ἀπό τό γεγονός αὐτό ἀρχίζουν ὅλα τά μεγάλα γεγονότα, ὅπως τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου (25η Δεκεμβρίου) καί ὅλα τά ἄλλα.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ