Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἔχω καταλάβει ὅτι ὁ σατανάς ἔχει μεγάλη δύναμη καί κάνει πολύ κακό στόν κόσμο. Ἀλλά μέ τή δύναμή του αὐτή μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει; Εἶναι δηλαδή παντοδύναμος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Παντοδύναμος δέν εἶναι ὁ σατανάς. Μόνον ὁ Θεός εἶναι Παντοδύναμος καί κυβερνᾶ τόν κόσμο. Ὁ διάβολος δέν ἔχει καμία δύναμη ἐκεῖ πού ὁ Θεός δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά ἐνεργήσει. Εἶναι ἀποκαλυπτικό τό γεγονός, πού μᾶς περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος: Ὅταν στά Γάδαρα συνάντησαν τόν Ἰησοῦ δύο δαιμονισμένοι, "οἱ δαίμονες - πού ἦταν μέσα τους- παρεκάλουν τόν Ἰησοῦν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τήν ἀγέλην τῶν χοίρων",
πού βρίσκονταν ἐκεῖ κοντά (Ματθ. 8,30-32). Οὔτε στούς χοίρους οἱ δαίμονες δέν εἶχαν τήν δυνατότητα νά μποῦν! Ὁ σατανάς βέβαια, ἐπειδή εἶναι ὑπερήφανος καί ψεύτης, χρησιμοποιεῖ κάθε μέσον,γιά νά ἐξαπατᾶ τά θύματά του καί νά ἐμφανίζεται, μέ ποικίλα τεχνάσματα, ὅτι ἔχει στά χέρια του ἰσχυρή δύναμη καί ἐξουσία, τήν ὁποία ὅμως στήν πραγματικότητα δέν ἔχει. Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ὁ σατανάς εἶχε τό θράσος νά παρουσιαστεῖ στόν Ἴδιον τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν, καί νά τοῦ πεῖ ὅτι τάχα ὅλα τά βασίλεια τοῦ κόσμου ἦταν δικά του, καί ὅτι θά τά χάριζε στόν Κύριο, ἄν ἔπεφτε καί τόν προσκυνοῦσε! Σατανική πράγματι ἀναίδεια! Ἀλλά ἀμέσως ἀποκαλύφθηκε ὅτι δέν ἦταν τίποτε, ὅτι δέν εἶχε καμία ἀξία. Μέ δυό λόγια, ὁ Κύριος τόν ἐξουδετέρωσε : "φύγε ἀπό μπροστά μου, σατανά" τοῦ εἶπε, κι ἐκεῖνος ἐξαφανίστηκε ( Ματθ.4,8-11).
Μέ τήν ἐξουσία πού εἶχε δώσει ὁ Κύριος στούς Ἀποστόλους Του (Ματθ.10,8), καί ἐκεῖνοι ἐλευθέρωναν τούς δαιμονισμένους ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ σατανᾶ (Λουκ.10,17 κ.άλ.). Βέβαια ὄχι μόνον στούς Ἀποστόλους Του, ἀλλά καί σέ κάθε βαπτισμένον πιστό χριστιανό ὁ Κύριος δίνει τήν ἐξουσία νά κατανικᾶ τά δαιμόνια.
Ὁ πονηρός ἐξουσιάζει μόνον τόν ἄνθρωπο πού τοῦ παραδίδεται καί τοῦ δίνει αὐτό τό δικαίωμα. Σπέρνει τόν πονηρό λογισμό στόν ἄνθρωπο. Ἄν αὐτός τόν δεχθεῖ, τότε ἀρχίζει νά τόν ἐπηρεάζει καί νά τόν ὁδηγεῖ σέ τρόπους ζωῆς, πού ἐκεῖνος τοῦ ὑποδεικνύει. Ἄν ὅμως ἀπό τήν ἀρχή ἀντισταθεῖ στόν πειρασμό, ὁ πονηρός μέ τή βία δέν μπορεῖ νά ἐξαναγκάσει τόν ἄνθρωπο νά ὐποταχτεῖ σ´ αὐτόν.
Ἔτσι λοιπόν ὁ χριστιανός προφυλάσσεται ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ, ἀλλά δέν τόν φοβᾶται. Ἑνωμένος μέ τόν Χριστό, εἶναι βέβαιος γιά τήν τελική νίκη.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ