Συνέβησαν ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΓΙΑ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΓΙΑ

Μὲ ἀνεκλάλητη χαρὰ γιόρτασαν ἐφέτος τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας στοὺς κατάμεστους ναούς μας οἱ Χριστιανοί μας στὴν Ἀττάλεια καὶ τὴν Ἀλάγια.

Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Παύλου & Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, ὅπως συμβαίνει τὰ τελευταῖα τρία χρόνια, ἦταν ἀδύνατον νὰ χωρέσει τὶς ἑκατοντάδες τῶν πιστῶν τὴν "φωταυγὴ νύκτα". Οἱ πρῶτοι πρόλαβαν νὰ περάσουν τὸ κατώφλι του• οἱ ἄλλοι κατέκλυσαν τὴν αὐλὴ τοῦ ναοῦ καὶ τὸν ἔξω δρόμο. Ἀπὸ τὰ ἀνοιχτὰ παράθυρα ἄκουγαν τοὺς ἀναστάσιμους ὕμνους, ποὺ ἡ Χορωδία τοῦ Ναοῦ ἀπέδιδε θαυμάσια.

Ἡ συγκίνηση καὶ ἡ χαρὰ τῶν πιστῶν τῆς Ἀλάγιας, ἦταν ἀκόμη μεγαλύτερη, καθὼς γιὰ πρώτη φορά γιόρταζαν Πάσχα, στὴ νέα τους πατρίδα, ὅπου ἔχουν ἐγκατασταθεῖ κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες. Τὸ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἀντήχησε καὶ πάλι, μετὰ 90 ὁλόκληρα χρόνια, στὴν αὐλὴ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκεῖ ψηλά, στὴ πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ μὲ θέα τὴν πόλη τῆς Ἀλάγιας (σήμ. Alanya) καὶ τὴν ἀνοιχτὴ Μεσόγειο.Οἱ κάτοικοι τοῦ διπλανοῦ χωριοῦ, μᾶς διηγήθηκαν, ὅπως εἶχαν ἀκούσει ἀπὸ τοὺς γεροντότερους, ὅτι τὴ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τὴν εἶχαν γιορτάσει ἀδελφωμένοι Ρωμιοὶ καὶ μουσουλμάνοι τὸ 1922 γιὰ τελευταία φορά, καὶ οἱ ἴδιοι μὲ πολλὴ χαρὰ προσφέρθηκαν νὰ καθαρίσουν - μέσα καὶ ἔξω τὸν ναὸ - γιὰ τὸν ἐφετεινὸ ἑορτασμό. Ὁ Δήμαρχος ἐνδιαφέρθηκε νὰ στηθοῦν μεγάλες τέντες στὴν αὐλὴ τοῦ ναοῦ, γιὰ τὸ Πασχαλινὸ τραπέζι. Πλούσια τὰ ἐδέσματα μὲ τὰ κόκκινα αὐγὰ καὶ τὰ ρωσικὰ τσουρέκια, ποὺ ἔφεραν οἱ πιστοί.

Μετὰ τὴν Τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως ἔξω στὴν αὐλή, ὅσοι δὲν χώρεσαν νὰ μποῦν μέσα στὸ Ναὸ γιὰ τὴ συνέχεια τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς θ. Λειτουργίας, παρακολούθησαν ἀπ´ ἔξω τὰ τελούμενα. Πολλοὶ ἤσαν ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ἑτοιμαστεῖ μὲ νηστεία καὶ Ἐξομολόγηση γιὰ τὴν προσέλευσή τους στὸ Ἅγιο Ποτήριο, καθὼς ὁ Χορὸς ἔψαλλε τὸ Κοινωνικόν• "Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, ζωῆς αἰωνίου λήψεσθε"!

Ὅταν τελείωσαν ὅλα, συνεργεῖο τῆς τοπικῆς Τηλεόρασης ζήτησε συνέντευξη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη γιὰ τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρθηκε τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν ἡμέρα αὐτή, μὲ τὸ Ἅγιο Πάσχα, συνεορτάζουμε καὶ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ποὺ συμπίπτει τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, ἀλλὰ καὶ τὴν 140ή Ἐπέτειο τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ναοῦ, ποὺ ἔγιναν τὴν 23η Ἀπριλίου 1873 (μὲ τὸ παλαιὸ τότε ἡμερολόγιο). Τὰ νέα ἀναμεταδόθηκαν μέσω τοῦ διαδικτύου καὶ τοῦ τύπου.

Μετὰ τὸ Γεῦμα, ἔγινε ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κατὰ τὸν ὁποῖον τὸ Εὐαγγέλιον ἀναγνώσθηκε στὴν ἑλληνική, ρωσική, γεωργιανή, τουρκικὴ καὶ κορεατικὴ γλώσσα.

Ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος μὲ τὸν π. Λάμπρο Φωτόπουλο, προϊστάμενο τοῦ Ἱ.Ν. Ἄγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἁμαρουσίου καὶ τὸν συνοδό τους, ἀφού ἀποχαιρέτησαν τούς πιστούς τῆς Ἀλάγιας, ἀναχώρησαν γιὰ τὴν Ἀττάλεια, ὅπου ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης ἔγινε στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα. Ἐκεῖ νέες χαρές!

Ἕνα ἀκόμη εὐχάριστο νέο εἶναι τὸ ὅτι ἐφέτος ἑορτάστηκε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας καὶ στὸν ἱστορικὸν βυζαντινὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ Μύρα, γιὰ πρώτη φορά μετὰ τὸ 1922, ἀπὸ τὸν οἰκεῖον Ποιμενάρχη Σέβ. Μύρων Χρυσόστομο, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑκατοντάδων πιστῶν.

Εἴθε ἡ εἰρήνη ἡ χαρὰ καὶ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νὰ καταυγάζουν τὶς ψυχὲς ὅλων.

 

Συνέβησαν ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΓΙΑ