Απαντήσεις Μητροπολίτου ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ

ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τί χρειάζεται, γιά νά σταθεροποιηθεῖ ἡ πίστη στήν ψυχή μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἡ πίστη δέν μοιάζει μέ τό χορτάρι τοῦ ἀγροῦ πού ἔχει μικρή διάρκεια ζωῆς καί γιά τό ὁποῖο λέγει ὁ Κύριος, ὅτι «σήμερα ὑπάρχει καί αὔριο θά τό ρίξουν στή φωτιά» (Ματθ. 6,30). Θά μπορούσαμε, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, νά τήν παρομοιάσουμε μέ τό αἰωνόβιο δέντρο δρῦς, πού ἁπλώνει βαθιά μέσα στή γῆ τίς ρίζες καί κανένας ἄνεμος δέν μπορεῖ νά τίς ξεριζώσει. Ἀλλά ἡ δρῦς, γιά νά μεγαλώσει καί νά ριζώσει βαθιά, χρειάζεται χρόνια. Ἔτσι καί ἡ προσπάθειά μας νά αὐξηθεῖ ἡ πίστη μέσα μας, χρειάζεται ὑπομονή καί χρόνο.

Ἀξίζει, λέγει ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος, σέ ὅλη μας τή ζωή, νά προσπαθούμε καθημερινά, ὅλο καί περισσότερο, μέ ὑπομονή πολλή, νά κατανοοῦμε τά δόγματα καί τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας καί νά τά ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας. Ἔτσι ἡ ψυχή μας δένεται μέσω τῆς πίστης μας μέ τόν Θεό, σάν νά εἶναι καρφωμένη στό Θεό. Μιά τέτοια ψυχή, κανείς ποτέ δέν θά καταφέρει νά τήν κάμει νά ἀλλάξει τήν ὀρθή πίστη.

Μή νομίσει κανείς ὅτι τό ἔργο αὐτό εἶναι κουραστικό καί δημιουργεῖ στενοχώρια. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος λέγει ὅτι, ὅταν ἀσχολεῖται κανείς μέ τήν προσπάθεια νά γνωρίσει βαθύτερα τίς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, αἰσθάνεται τήν ψυχή του νά γεμίζει μέ οὐράνια εὐφροσύνη, πού παραμένει σέ ὅποιον τήν ἀποκτήσει, ἀμείωτη, καί στήν ἐδῶ ζωή καί στήν αἰώνια.

Καί ὁ τελικός σκοπός τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι ἀκριβῶς αὐτός: «νά καταλήξουμε ὅλοι στήν ἑνότητα πού δίνει ἡ πίστη καί ἡ βαθιά γνώση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, νά ὡριμάσουμε πνευματικά καί νά φθάσουμε στήν τελειότητα, πού μέτρο της εἶναι ὁ Χριστός». (Ἐφεσ. 4,13).