Απαντήσεις Μητροπολίτου ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μετά τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος πόσες φορές ἐμφανίστηκε καί σέ ποιούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τά Ἱερά Εὐαγγέλια καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι μᾶς ἀναφέρουν ὅτι κατά τήν περίοδο τῶν σαράντα ἡμερῶν, ἀπό την Ἀνάστασή Του μέχρι τήν Ἀνάληψή Του, ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε ἕντεκα φορές συνολικά, σέ ἑκατοντάδες πρόσωπα.

Ἀναλυτικότερα:

-Πρῶτα ἐμφανίστηκε στή Μαρία τή Μαγδαληνή, ἡ ὁποία ἔτρεξε πρώτη ἀπ´ ὅλους στό Μνῆμα τοῦ Κυρίου, πολύ ἐνωρίς, τό πρωί τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀναστάσεως (Ἰωάν. 20,16 & Μάρκ.16,9).

-Μετά ἐμφανίστηκε καί στίς ἄλλες Μυροφόρες Γυναῖκες, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ἡ Ἰωάννα καί ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου Μαρία καί ἡ Σαλώμη (Μάρκ.16,1. Ματθ. 28,1).

-Ἀργότερα, τήν ἴδια ἡμέρα, ἐμφανίστηκε στόν Ἀπόστολο Πέτρο
( Λουκ. 24,34).

-Λίγο ἀργότερα φανερώθηκε στόν Κλεόπα καί στό συνοδοιπόρο του,
καθώς πήγαιναν στό χωριό Ἐμμαούς (Λουκ. 24, 13-16. 31).

-Ὅταν βράδιασε τήν ἡμέρα ἐκείνη, ὁ Κύριος ἐπισκέφτηκε τούς Μαθητές Του ἐκεῖ πού ἦσαν συνηγμένοι, ἀλλά ἔλιπε ὁ Θωμάς, κι ἐκείνη τή στιγμή βρίσκονταν μόνον οἱ δέκα (Ἰωάν. 20,19).

-Μετά ἀπό ὀκτώ ἡμέρες, τήν ἄλλη Κυριακή, ἐμφανίστηκε πάλι στούς
Μαθητές Του. Αὐτή τή φορά ἦταν καί ὀ Θωμάς παρών (Ἰωάν. 20.26).

-Μία φορά, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐμφανίστηκε σέ περισσότερους ἀπό πεντακόσιους ἀδελφούς. Πολλοί ἑρμηνευτές θεωροῦν ὅτι αὐτή ἡ ἐμφάνιση ἔγινε "στό ὄρος τῆς Γαλιλαίας, πού τούς τό εἶχε καθορίσει ἀπό πρίν ὁ Ἰησοῦς" (Α' Κορ. 15,6 & Ματθ.28,16-18).

-Ἀκόμη ἐμφανίστηκε στόν Ἰάκωβο τόν Ἀδελφόθεο, τόν ὁποῖον ἐγκατέστησε πρῶτον Ἐπίσκοπον Ἱεροσολύμων (Α' Κορ. 15,7).

-Ἔπειτα στούς ἑπτά Μαθητές Του, δηλαδή στόν Πέτρο, Θωμά, Ναθαναήλ, Ἰάκωβο, Ἰωάννη καί δύο ἀκόμη, πού δέν ἀναγράφονται τά ὀνόματά τους στά Εὐαγγέλια (Ιωάν. 21,1).

-Ἄλλη φορά ἐμφανίστηκε ὁ Κύριος σέ ὅλους μαζί τούς Ἀποστόλους,
δηλαδή στούς Ἑβδομήκοντα (Α' Κορ. 15,7).

-Καί τελευταία φορά ἐμφανίστηκε στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, πλησίον τῆς Βηθανίας, ὅπου καί ἔγινε ἡ ἔνδοξη Ἀνάληψή Του στόν οὐρανό (Λουκ. 24,50 & Πράξ. 1,9).

Μέ τίς ἐμφανίσεις Του αὐτές ὁ Κύριος βοήθησε τούς Μαθητές Του, ἀλλά καί ὅλους τούς ἀνά τούς αἰῶνες πιστούς, νά βεβαιωθοῦν γιά τήν Ἀνάστασή Του καί νά Τόν κηρύξουν ὡς τόν μόνον ἀληθινόν Θεό, Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου.-

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ