Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Καταλαβαίνω ὅτι ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου καὶ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προσφέρει μεγάλη ὠφέλεια στὴν ψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦ. Γιὰ μένα ὅμως ποὺ εἶμαι ἀπασχολημένος κάθε μέρα, μὲ τὸ ἐπάγγελμά μου, ἤ μέ τήν οἰκογένειά μου, ἀπὸ τὸ πρωὶ ὥς τὸ βράδυ, περνάει, ὅπως καὶ ὅλος ὁ ἄλλος χρόνος, χωρὶς νὰ καταλαβαίνω τίποτε. Δυστυχῶς, δὲν προλαβαίνω τὶς Εἰδικὲς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ποὺ γίνονται στὴν Ἐκκλησία τὴν περίοδο αὐτή. Τί νὰ κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἔντονος ρυθμός στήν ἐργασία μας καί οἱ διάφορες οἰκογενειακές μέριμνες μᾶς ἐμποδίζουν να παρακολουθοῦμε τακτικά τίς εἰδικές ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού ὅρισε ἡ Ἐκκλησία μας γι'αὐτή τήν περίοδο.

Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον κατανυκτικὲς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τελεῖται τὶς καθημερινὲς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πάντοτε στὸν Ἱερὸ ναὸ μὲ Ἱερέα. Σκοπὸς της εἶναι νὰ δίδεται ἡ εὐκαιρία στούς πιστούς νὰ κοινωνοῦν συχνότερα. Γιὰ νὰ διευκολύνονται οἱ ἐργαζόμενοι,πού δέν μποροῦν πρωινή ὥρα νά παρακολουθήσουν, τελεῖται καί σὲ βραδινή ὤρα,. Ἀξίζει κανεὶς νὰ παρευρεθεῖ σ' αὐτὴ τὴ Θεία Λειτουργία. Ἡ συγκίνηση καὶ ἡ πνευματικὴ ἀγαλλίαση ποὺ θὰ αἰσθανθεῖ, θὰ τὸν παρακινήσει ποτὲ νὰ μὴν χάνει παρόμοια εὐκαιρία.

Τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο τελεῖται στούς ἱερούς Ναούς καθημερινά βραδινή ὥρα ἀπό τή Δευτέρα μέχρι τήν Πέμπτη κάθε ἑβδομάδα.

Τά λόγια πού περιέχει μποροῦν νά μᾶς κάνουν νά αἰσθανθοῦμε τήν ἁμαρτωλότητά μας· νά νιώσουμε τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού σταυρώθηκε γιά μᾶς, καί νά ζητήσουμε μέ εἰλικρινή μετάνοια τή θεία συγχώρηση. Νά ἐνισχυθοῦμε στόν πνευματικό μας ἀγώνα, ἀλλά καί στίς διάφορες δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Καί ἔτσι νά ἀξιωθοῦμε μέ ἁγνές καρδιές καί ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη νά προσκυνήσουμε τά Ἅγια Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Οἱ Xαιρετισμοί στήν Παναγίας μας, ἀκολουθία πού τελεῖται στούς Ναούς κάθε Παρασκευή βράδυ. Χρειαζόμαστε τίς πρεσβεῖες τῆς μεγάλης μας Μητέρας, τῆς Παναγίας, στόν ἰδιαίτερο ἀγώνα κατά τῶν παθῶν μας, πού κάνουμε αὐτή τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιά νά μπορέσουμε καθαροί πιά νά γιορτάσουμε τά πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ἀλλά, ἄν γιά ὁποιοδήποτε λόγο, δέν μᾶς εἶναι εὔκολο νά εἴμαστε παρόντες στό Ναό καί νά παρακολουθοῦμε τίς παραπάνω ἱερές ἀκολουθίες, μποροῦμε στό σπίτι μας, σέ ἕνα ἥσυχο δωμάτιο, ἀφοῦ ἀνάψουμε τό καντηλάκι μας καί βάλουμε καί λίγο θυμίαμα, νά διαβάζουμε ἕνα μέρος ἀπό τό Μέγα Ἀπόδειπνο ἤ ὁλόκληρο, ἤ κάποιες στάσεις ἀπό τούς χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας (ἀφοῦ προμηθευτοῦμε τά μικρά βιβλιαράκια πού περιέχουν αὐτές τίς ἀκολουθίες). Θά αἰσθανθοῦμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά πλημμυρίζει τίς καρδιές μας.

Μποροῦμε ἀκόμη καί σέ ἄλλες ὧρες τῆς ἡμέρας νά ἀπευθύνουμε στό Θεό σύντομες προσευχές πού χρησιμοποιοῦνται στίς ἐκκλησίες μας τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὅπως τό «Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ'ἡμῶν γενοῦ...», τήν εὐχή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου...» καί ἄλλες. Τέλος ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς βοηθᾶ στήν πνευματική μας τροφοδοσία.

Ἄς προσπαθήσουμε λοιπόν νά ἐπωφεληθοῦμε πνευματικὰ ἀπὸ τὶς εὐκαιρίες αὐτὲς ποὺ ἀναφέραμε κατά τη διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιά νά γιορτάσουμε ἕτοιμοι μέ χαρά τήν Ἀνάσταση, θυσιάζοντας ἀκόμη καί λίγη ἀπό τήν ξεκούρασή μας ἀπό τό μόχθο τῆς κάθε ἡμέρας μας.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ