Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πῶς διατηρεῖται ἡ πίστη στίς ψυχές μας ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στό ἐρώτημα αὐτό τήν ἀπάντηση τήν δίνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

... Ἡ πίστη, γιά νά ὑπάρχει καί νά διατηρεῖται μέσα μας ζωντανή, χρειάζεται βοήθεια ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μόνο τότε παραμένει ἀσάλευτη. Ἀλλά γιά νά ἐνεργεῖ μέσα μας τό Ἅγιο Πνεῦμα πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε νά ἔχουμε καθαρή ζωή καί ταπεινή συμπεριφορά.

Ἑπομένως, ἄν ἐμεῖς θέλουμε, ἄν πραγματικά ποθοῦμε νά ἔχουμε μέσα μας πίστη μέ ρίζες βαθειές, πρέπει νά φροντίζουμε νά ἔχουμε καθαρή ζωή· γιατί αὐτή κρατάει τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα μας καί κάνει συνεχῆ καί ὅλο περισσότερο δυνατή τήν παρουσία Του. Ἀλλοιῶς δέν γίνεται. Δέν γίνεται νά ἔχεις ἀκάθαρτη ζωή καί ἡ πίστη σου νά μήν κλονίζεται.

​Ὁ Ἅγιος Αὐγουστῖνος συμπληρώνοντας, μᾶς συνιστᾶ : Δέν ὑπάρχει γιά σένα χειρότερο κακό ἀπό τό νά παίρνεις μόνος σου τόν στραβό, τόν λαθεμένο δρόμο καί νά περπατᾶς μέσα στό σκοτάδι. Νά ἐλέγχεις συχνά, καθημερινά τήν συνείδησή σου μέ τό φῶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἄν ἡ ζωή σου, τά σχέδιά σου, οἱ πράξεις σου εἶναι σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ψάξε, ἐρεύνησε τήν καρδιά σου καί τότε θά δεῖς –συνεχίζει ὁ Αὐγουστῖνος- πόσα κακά φυτρώνουν μέσα της καί τήν πνίγουν, χωρίς ἐσύ νά τά ἔχεις καταλάβει, ὅταν κάνεις τό λάθος καί παίρνεις τό στραβό μονοπάτι.

​Μόλις ἀντιληφθείς ὅτι πῆρες λαθεμένο δρόμο φώναξε στόν Κύριο : «Ὁδήγησόν με Κύριε ἐν τῇ ὁδῷ Σου, καί πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου» (Ψαλμ. 36,11). Ὅταν, λοιπόν, ἔτσι ἐνεργοῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα μαζί μέ τίς ἄλλες δωρεές Του μᾶς χαρίζει καί τόν εὔγεστο καρπό Του τήν πίστη, τήν βαθειά καί δυνατή πίστη. (Γαλ. 5,22). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει : «Ἑαυτούς πειράζετε εἰ ἐστέ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτούς δοκιμάζετε» (2α Κορινθ. 13,5).

​Ὁ καπετάνιος τοῦ πλοίου ἐλέγχει συχνά ἄν τό πλοῖο του βρίσκεται στήν σωστή πορεία. Καί συχνά ἐπεμβαίνει γιά νά διορθώσει τήν πορεία του ἄν κάποιος δυνατός ἀέρας ἤ τό κῦμα τήν ἔχει στραβώσει.

​Καί ἐμεῖς ἀξίζει νά μή ἀσχολούμαστε μόνο μέ τίς βιοτικές ἀνάγκες, ἀλλά καί μέ τήν ἀκατάπαυστη φροντίδα μας, γιά νά διατηρεῖται στίς καρδιές μας πάντοτε θερμή ἡ πίστη μας στόν Εὐεργέτη μας καί Σωτῆρα μας Χριστό.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ