Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΑΔΑΜ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

Ο ΑΔΑΜ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὁ Θεός ξέρουμε ὅτι εἶναι ἀγάπη καί συγχωρεῖ. Γιατί τιμώρησε τόσο σκληρά τόν Ἀδάμ γιά μιά ἁμαρτία; Ἄν μετανοοῦσε, θἀ τόν συγχωροῦσε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ Θεός βεβαίως εἶναι ὅλος ἀγάπη. Συγχωρεῖ καί τόν πιό μεγάλο ἁμαρτωλό, ἐάν μετανοήσει. Δέν ὑπάρχει ἁμαρτία πού ἀδυνατεῖ ὁ Θεός νά συγχωρήσει." Ὁ Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί είς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν" (1η Τιμοθ. 2,4) μᾶς διαβεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Φυσικό λοιπόν ἦταν, ὅταν εἶδε τούς πρωτοπλάστους νά παραβαίνουν ἀπό ὑπερηφάνεια τήν ἐντολή του, νά ἐνδιαφερθεῖ γιά τήν διόρθωσή τους. Ὁ Θεός δέν ἔσπευσε ἀμέσως νἀ τούς τιμωρήσει, ἀλλά νἀ τούς συναντήσει καί νἀ τούς βοηθήσει νἀ μετανοήσουν. Ἄν μετανοοῦσαν, θά τούς συγχωροῦσε, ὅπως συγχώρησε ἀργότερα τόν μαθητή Του Πέτρο πού τόν ἀρνήθηκε, καί μάλιστα μἐ ὅρκο, τρεῖς φορές. Γι' αὐτό, ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτει ἡ Ἁγία Γραφή (Γεν.3,8-13), ὁ Θεός τό δειλινό περπατοῦσε στά δρομάκια τοῦ Παραδείσου καί ἔψαχνε, σάν στοργικός πατέρας, νά βρεῖ τά παραστρατημένα παιδιά Του. Ἐκεῖνα ὅμως, ὅταν ἄκουσαν τά βήματά Του κρύφτηκαν ἀπό φόβο καί ντροπή. "Ἀδάμ ποῦ εἶσαι;" Τοῦ φωνάζει ὁ Θεός. Στήν ἐρώτηση αὐτή τοῦ Θεοῦ, γράφουν οἱ ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς, περιλαμβάνεται ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ γιά μετάνοια.

Δέν τόν καλεί ὁ Θεός γιά νά τόν ἀνακρίνει, ἀλλά γιά νά τόν βοηθήσει νά συναισθανθεῖ πῶς ἦταν καί πῶς κατάντησε, μέσα στή γύμνια του. "Ποῦ εἶσαι Ἀδάμ; Δές σέ ποιά εὐτυχισμένη κατάσταση βρισκόσουν καί ποῦ εἶσαι τώρα πού ἁμάρτησες" (Ὠριγένης Β.Ε.Π. 27,67). Ἐάν ὁ Ἀδάμ ἔλεγε "ἁμάρτησα, συγχώρεσέ με", ἀσφαλώς ὁ Θεός θά τόν συγχωροῦσε", ὑποστηρίζει ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος (Λόγος Κατηχητικός 5,172 εξ.). Ὅμως, ἀντί νά μετανοήσει ὁ Ἀδάμ, δικαιολογεῖται ὅτι δέν φταίει αὐτός, ἀλλά ἡ γυναίκα του Εὔα, ποὐ τόν παρέσυρε. Καί τό ἀκόμη χειρότερο ρίχνει τό φταίξιμο στόν Θεό, πού τοῦ ἔδωσε τέτοια γυναίκα! Ἀπό τήν πλευρά της καί ἡ Εὔα δικαιολογήθηκε ὅτι δέν φταίει αὐτή ἀλλά τό φίδι (Γεν. 3, 12-13).

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ὅτι ὄχι μόνον ἡ φοβερή ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, ἀλλά καί ἡ υπερηφάνεια τους, πού δέν τούς ἄφηνε νά ἀναγνωρίσουν τήν ἁμαρτία τους, καί ἡ ἀμετανοησία τους, ἦταν τά αἴτια νά χάσουν τόν Παράδεισο καί νά ὑποστοῦν τίς φοβερές συνέπειες, πού ὅλοι γνωρίζουμε. Ἀξίζει νά προσέξουμε ὅλοι μας τό θέμα αὐτό.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΑΔΑΜ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ