Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στήν ἄλλη ζωή θά γνωρίζουμε τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Καί μετά τόν χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα ὁ κάθε πιστός διατηρεῖ τήν προσωπικότητά του καί τά χαρακτηριστικά τῆς ψυχῆς του. Ἐδῶ, γνωρίζουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ τίς σωματικές αἰσθήσεις βλέποντάς τους μέ τά μάτια μας ἤ ἀκούοντας τήν φωνή τους. Ἐκεῖ λειτουργοῦν ἄλλες πνευματικές αἰσθήσεις. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὅσοι τόν πιστέψουν θά γίνουν ὅλοι ἕνα ποίμνιο ὑπό ἕναν ποιμένα (Ἰωάν. 10,16) μία μεγάλη πνευματική οἰκογένεια. Ἐπίσης : «ἐγώ εἶμαι ὁ καλός ποιμήν καί γνωρίζω τά πρόβατά μου καί αὐτά μέ γνωρίζουν» (Ἰωάν. 10,14) καί τά γνωρίζω μέ τό ὄνομά τους (παράβαλε Ἰωάν. 10,4). Ἔτσι, ὅπως ὁ Χριστός μᾶς γνωρίζει μέ τό ὄνομά μας καί ἐμεῖς ἀναγνωρίζουμε τό Χριστό, ἔτσι θά γνωρίζουμε καί τούς ἄλλους πού ἀποτελοῦν τήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ.

Ἄλλωστε, μία ἔνδειξη αὐτοῦ ἔχουμε ἀπό τήν παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου πού μᾶς παρουσίασε ὁ Κύριος. Ὅταν ὁ πλούσιος πέθανε, στήν ἄλλη ζωή γνώρισε τόν Λάζαρο, (πού ὅταν ζοῦσε ζητιάνευε στήν πόρτα τοῦ ἀρχοντικοῦ του), νά βρίσκεται στήν ἀγκαλιά τοῦ Ἀβραάμ, καί παρακαλοῦσε τόν Ἀβραάμ νά στείλει τόν Λάζαρο στά ἀδέλφια του, πού ζοῦσαν ἀκόμη, νά τούς παρακινήσει (διδάξει) νά ἀλλάξουν ζωή, γιά νά μήν πᾶνε στήν κόλαση ὅπως αὐτός (παράβαλε Λουκᾶ 16, 24-28).

Αὐτή ἡ ἀλληλογνωριμία καί ἐπικοινωνία μέ τά ἀγαπητά μας πρόσωπα καί μέ ὅλους τούς Ἁγίους θά εἶναι γιά ὅλους μας μία ἀκόμη πηγή χαρᾶς στήν αἰωνιότητα.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ