ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά εἶναι τά καθήκοντα ἐκείνου πού ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη τοῦ Ἀναδόχου κατά τήν Βάπτιση ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ θεσμός τοῦ Ἀναδόχου καθιερώθηκε κυρίως γιά τήν βάπτιση τῶν νηπίων. Ὅπως εἶναι γνωστόν, κατά τήν βάπτιση, ὁ βαπτιζόμενος πρέπει νά ἀποκηρύξει τόν σατανᾶ καί νά ὁμολογήσει τήν Ὀρθόδοξη πίστη μέ τό Σύμβολο τῆς πίστεως. Τό νήπιο ὅμως δέν εἶναι σέ θέση νά ἀνταποκριθεῖ σ΄αὐτά. Γι΄αὐτό ὡς ἐκπρόσωπος του συμμετέχει σ΄αὐτά ὁ Ἀνάδοχος.

Ὁ Ἀνάδοχος, κανονικά ἀναδέχεται τόν βαπτιζόμενο ἀπό τό Βαπτιστήριο, τόν ἐνδύει μέ καινούρια ἐνδύματα, πού ὁ ἴδιος ἔχει προμηθευθεῖ, φορεῖ τόν μικρόν βαπτιστικό σταυρό στό νεοφώτιστο, πού ὁ ἴδιος ἔχει προμηθευτεῖ καί προσάγει τόν βαπτιζόμενο νά κοινωνήσει.

Ὅμως ὁ ρόλος τοῦ Ἀναδόχου δέν τελειώνει ἐδῶ.

Αὐτά ἦσαν μόνον ἡ ἀρχή.

Ὁ Ἀνάδοχος συνοδεύει τόν νεοφώτιστο στήν Θεία Κοινωνία στίς ἑπόμενες Κυριακές. Καθώς μεγαλώνει τό παιδί ὁ Ἀνάδοχος φροντίζει νά ἐκκλησιάζονται τακτικά μαζί του. Στήν ὀνομαστική ἑορτή του τό ἐπισκέπτεται νά τοῦ εὐχηθεῖ καθώς καί στίς μεγάλες γιορτές. Τοῦ προσφέρει ὡς δῶρα κατά προτίμηση κατάλληλα πρός τήν ἡλικία του Ὀρθόδοξα βιβλία γιά νά μορφώνεται χριστιανικά. Καθώς ὁ ἀναδεκτός μεγαλώνει, ὁ Ἀνάδοχός του τόν παρακολουθεῖ μέ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον, πρόθυμος πάντοτε νά τοῦ συμπαρασταθεῖ στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Καί κάτι ἀκόμη σημαντικό. Ὁ Ἀνάδοχος καθημερινά προσεύχεται γιά τόν ἀναδεχτό του τό πνευματικό παιδί.

 

bullets