Συνέβησαν Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ

Στόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου στήν Ἀττάλεια ἡ ἱερά μνήμη Του ἑορτάστηκε ἐφέτος τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, (πού συμπίπτει μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο, τό ὁποῖο ἀκολουθοῦν οἱ σλαβικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες) πρός χάρι τῶν ἐκεῖ σλαβοφώνων πιστῶν. Ἦταν ὁ πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμός, μετά τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ καί μάλιστα μέ τήν παρουσία ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖο ἀπό τήν ἡμέρα πού ἐτέθη σέ προσκύνηση συνεχῶς ἑυωδιάζει.

Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας προέστη ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, μέ συλλειτουργόν τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Μιχαήλ. Ἡ Χορωδία τοῦ ναοῦ ἔψαλε μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί κατάνυξη. Ὁ λειτουργός Ἀρχιερέας στό κήρυγμά του, μεταξύ ἄλλων, παρώτρυνε τό ἐκκλησίασμα νά ἐμπνευστεῖ ἀπό τήν ζωή τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου τήν ἐμπιστοσύνη στό Θεό, πού τόν διατήρησε πάνω στόν κίονα ἐπί δεκαετίες, χωρίς νά πάθη τίποτε ἀπό τά κρύα τοῦ χειμῶνα καί τίς καυστικές ἡλιακές ἀκτίνες τοῦ θέρους, καί τόν ἀξίωσε νά ξεπεράσει τά ἑκατό του χρόνια. Μετά τή θεία Λειτουργία ἀκολούθησε Δεξίωση.

Εἴθε ὁ Ὅσιος Ἀλύπιος νά πρεσβεύει γιά ὅλους ὅσους τόν τιμοῦν καί τόν ἐπικαλοῦνται, καθώς καί γιά ὅλον τόν κόσμο.

Συνέβησαν Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ