Συνέβησαν Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΥΡΑ 2012

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΥΡΑ 2012

Μέ εὐλάβεια, κατάνυξη καί βαθειά συγκίνηση ἑορτάστηκε καί ἐφέτος, τήν 6η Δεκεμβρίου 2012, στά Μύρα τῆς Λυκίας, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στόν βυζαντινό Ναό Του, ὅπου καί ὁ Τάφος Του.

Πλήθη πιστῶν ἀπό τήν Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο καί ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας, καθώς καί ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, Ἀττάλεια, Ἀλάγια, Κεμέρ καί ἄλλες γειτονικές περιοχές ἔσπευσαν ἀπό ἐνωρίς νά καταλάβουν μία θέση μέσα στόν ἱστορικό ναό τοῦ Ἁγίου, πού ἀποτελεῖ παγκόσμιο χριστιανικό Προσκύνημα. Συμπροσευχόμενος καί ὁ Ἕλληνας Γενικός Πρόξενος στήν Σμύρνη κ. Θ. Τσακίρης.

Λειτούργησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος, μέ συλλειτουργούς τούς Σεβ. Μητροπολίτες Πριγκηπονήσου Ἰωσήφ, Πισιδίας Σωτήριο, καί ἱερεῖς ἀπό Κωνσταντινούπολη, Ἅγιον Ὄρος καί Ἑλλάδα. Οἱ ψάλτες ἀπό τήν Πόλη καί τό Ἅγιο Ὄρος ἀπέδωσαν θαυμάσια τούς ὕμνους στήν παραδοσιακή πολίτικη βυζαντινή μουσική. Πλῆθος πιστῶν προσῆλθε στή Θεία Κοινωνία. Ἡ συγκίνηση ὅλων ὁλοφάνερη στά πρόσωπά τους. Ἔνοιωθε κανείς ζωνατή τήν παρουσία τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου ἀνάμεσά τους.

Ἀκολούθησε κοινό γεῦμα σέ τεράστια αἴθουσα ἐξοχικοῦ Κέντρου, στό ὁποῖο παρεκάθησαν, ἐκτός τῶν ἐκκλησιασθέντων, καί οἱ τοπικοί ἄρχοντες, ὁ Ἔπαρχος καί ὁ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς. Τήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα ἀνέβασε τό μουσικό συγκρότημα νέων ἀπό τήν Ἑλλάδα, μέ τά παραδοσιακά ἑλληνικά καί Μικρασιάτικα τραγούδια.

Τό ἀπόγευμα, μετά τήν περιήγηση στή γύρω περιοχή, στήν ἴδια αἴθουσα, ὁ Πισιδίας π. Σωτήριος προσέφερε τσάι στούς 120 περίπου προσκηνητές, πού εἶχαν ἔλθει στά Μύρα ἀπό τήν Ἀττάλεια καί Ἀλάγια (σημ. Alanya) ὅπου κατοικοῦν μόνιμα. Ἐκεῖ δόθηκε ἡ εὐκαιρία γιά μία καλύτερη γνωριμία μεταξύ τους. Μετά τήν προσφώνησή του, ὁ Μητροπολίτης δέχθηκε τό αἴτημα τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Alanya, γιά τήν ἀπόκτηση Ναοῦ που στεροῦνται, καί ἔδωσε στήν ὀργανωτική Ἐπιτροπή ὁδηγίες γιά τήν ἀπαιτούμενη διαδικασία. Προσεγγίζουν τόν ἀριθμό τῶν 5.000 οἱ Ὀρθόδοξοι πού ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στήν Alanya τά τελευταῖα χρόνια. Οἱ περισσότεροι εἶναι ἀπό τή Ρωσία, διάφορες σλαβικές χῶρες, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες Ὀρθόδοξες περιοχές. Καθώς ἡ Alanya ἀπέχει 130 χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἀττάλεια, ὅπου πλέον λειτουργεῖ Ὀρθόδοξος ναός, δέν εἶναι εὔκολο νά διανύουν ὅλοι τόσο μεγάλη ἀπόσταση γιά νά ἐκκλησιαστοῦν.

Ἄς προσευχηθοῦμε σύντομα νά ἐκπληρωθεῖ ὁ ἱερός τους αὐτός πόθος.

 

Συνέβησαν Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΥΡΑ 2012