Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὑπάρχει τόση σύγχυση γύρω μας πού τό ψέμα παρουσιάζεται ὡς ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια ὡς ψέμα. Τελικά ποιό εἶναι τό κριτήριο τῆς ἀλήθειας ; Τί εἶναι ἀλήθεια ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ ψαλμωδός γράφει ὅτι εἶναι τόσα τά κακά πού ἔπαθα ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ἔφθασα νά πῶ : «Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης» (Ψαλ. 116,2-11). Σέ παρόμοιες καταστάσεις συχνά φτάνει καί ὁ σημερινός ἄνθρωπος. Ἄν γιά ἕνα γεγονός ἐπιζητήσουμε τήν ἀλήθεια σέ πέντε ἐφημερίδες καί ἄλλα τόσα κανάλια τηλεοράσεως, θά ἔχουμε δέκα διαφορετικές ἀπόψεις. Σήμερα, διαψεύδουν οἱ ἁρμόδιοι μία εἴδηση, σέ λίγες μέρες φανερώνεται ἡ ἀλήθεια. Ἀπό τήν ἀρχή, πού ὁ διάβολος εἶπε τό πρῶτο ψέμα στούς πρωτόπλαστους, Ἀδάμ καί Εὔα, σάν μολυσματική μεταδοτική ἀρρώστια ἁπλώθηκε στόν κόσμο. Ἔτσι καί ὁ κόσμος ὅλος «ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (1η Ἰωάν. 5,19).

Δέν ὑπάρχει λοιπόν ἀλήθεια ; Στόν μακράν τοῦ Θεοῦ κόσμον πού κυριαρχεῖται ἀπό τόν «πατέρα τοῦ ψεύδους», ὅπως ἀποκαλεῖ ὁ Κύριος τόν διάβολον φαίνεται ὅτι δέν ὑπάρχει ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός. Τό διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος «ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» (Ἰωάν. 14,6). Καί στόν Πιλάτο σαφῶς ἐδήλωσε ὁ Κύριος : «ἐγώ γι΄αὐτό γεννήθηκα καί γι΄αὐτό ἦρθα στόν κόσμο γιά νά φανερώσω τήν ἀλήθεια» (Ἰωάν. 18,37). Καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς διαβεβαιώνει «ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο (Ἰωάν. 4,17).

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ πολύτιμος μαργαρίτης πού ποθεῖ ἡ ἀνθρώπινη διάνοια καί τόν ὁποῖο ἀναζητεῖ μέ λαχτάρα καί δέν μπορεῖ νά βρεῖ ἀνάπαυση ὥσπου νά τήν γνωρίσει. Γι΄αὐτό ἀπό τά παλιά χρόνια ὁ ἄθρωπος, παρακαλοῦσε τόν Θεό : «ὁδήγησόν με ἐπί τήν ἀλήθειάν Σου» (Ψαλμ.25,5).

Ὁ Κύριος στούς Ἰουδαίους πού πήγαιναν νά τόν ἀκούσουν καί οἱ ὁποῖοι ἦσαν μπερδεμένοι μέ τίς διδασκαλίες τῶν γραμματέων καί Φαρισαίων τούς ἔλεγε: «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8,32). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ἐλευθερώνεται ἀπό προλήψεις, προκαταλήψεις, ἀπό πλάνες, ἀπό ψεύτικες ἰδέες, οἱ ὁποῖες καταπιέζουν τήν ψυχή· ἐλευθερώνεται ἀκόμα ἀπό ἐπιθυμίες ἁμαρτωλές καί πάθη καί ἀπολαμβάνει τήν χαρά τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Γι΄αὐτό ὁ ἄνθρωπος ἔχει συμφέρον νά ἀγαπήσει τόν Χριστό πού εἶναι ἡ ἀλήθεια, νά γνωρίσει τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ ἀλήθεια (Ἰωάν. 7,17, Ψαλμ. 119,86,142), νά λαλεῖ τήν ἀλήθεια (Ζαχ. 8,16) καί νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἀλήθεια (Σειράχ 4,28).

 

bullets