Πνευματική Κληρονομιά Ενδιαφέροντα Κείμενα - Ομιλίες ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Κάποτε ἀνεβαίνοντας πρός τά Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους συνάντησα ἕνα Ρῶσο ἱερομόναχο, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων μοῦ εἶπε καί τά ἑξῆς : «Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ πόρτα τοῦ Παραδείσου ἔχει τρεῖς κλειδαριές καί γιά νά ἀνοίξει πρέπει συγχρόνως νά μποῦν τρία κλειδιά, ὅπως ἀνοίγουν οἱ πόρτες στά σκευοφυλάκια τῶν μοναστηριῶν. Τό πρῶτο κλειδί εἶναι τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Τό δεύτερο κλειδί εἶναι τῆς μυστηριακῆς ζωῆς καί τό τρίτο εἶναι τῶν καλῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς. Ἐάν λείψει ἕνα ἀπό τά τρία κλειδιά, ἡ πόρτα τοῦ Παραδείσου δέν ἀνοίγει. Γι΄αὐτό πρέπει ὅλοι μας, κληρικοί καί λαϊκοί νά μήν ἀρκούμεθα στήν ὀρθόδοξη πίστη ἤ στή μυστηριακή ζωή ἤ μόνο στήν ἐνάρετη διαγωγή. Ἔχοντας ἐπίγνωση θά πρέπει νά ἀγωνισθοῦμε μεθοδικά, ὥστε νά γίνουμε κάτοχοι καί τῶν τριῶν κλειδιῶν». Ὁμολογῶ ὅτι ἔμεινα κατάπληκτος ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Γέροντα».

 

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση.
ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΨΥΧΗΣ, Κείμενα για τήν Πνευματική Ζωή, σελ. 87-88

Πνευματική Κληρονομιά Ενδιαφέροντα Κείμενα - Ομιλίες ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ