Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πῶς ζοῦσε ἡ πρώτη κοινότητα τῶν Χριστιανῶν ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἔχουμε πληροφορίες αὐθεντικές ἀπό τίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων τό πῶς ἦταν ἡ ζωή τῶν Χριστιανῶν στήν πρώτη κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων (Πράξ. 2,42-47 & 4,32-5,16).

Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί τῆς Ἱερουσαλήμ ζοῦσαν σάν μία οἰκογένεια. «Ὅλοι ὅσοι πίστεψαν στόν Χριστό εἶχαν μία καρδιά καί μία ψυχή. Κανείς δέν θεωροῦσε ὅτι κάτι ἀπ΄τά ὑπάρχοντά του ἦταν δικό του ἀλλά ὅλα τά εἶχαν κοινά. Δέν ὑπῆρχε κανείς ἀνάμεσά τους πού νά στερεῖται τά ἀπαραίτητα. Γιατί, ὅσοι εἶχαν χωράφια ἤ σπίτια τά πωλοῦσαν καί τό ἀντίτιμο τό ἔθεταν στήν διάθεση τῶν Ἀποστόλων, ἀπ΄αὐτά δινόταν στόν καθένα ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες του» (4:32, 34-35).

Οἱ Χριστιανοί ἦταν ἀφοσιωμένοι στήν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων καί στήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία) καί στίς προσευχές. Συγκεντρώνονταν μέ ὁμοψυχία σ΄ἕναν τόπο καί εἶχαν κοινά γεύματα ἀγάπης, στά ὁποῖα ἔφερνε ὁ καθένας ὅσα φαγητά μποροῦσε, ἰδιαίτερα φρόντιζαν γιά τούς φτωχούς καί τίς χῆρες. Μέ τήν καθοδήγηση τῶν Ἀποστόλων ἀντιμετωπίζονταν ἀποτελεσματικά ὅλες οἱ ἀνάγκες τῶν Χριστιανῶν. Καί γενικά οἱ πρῶτοι Χριστιανοί μέ τό θερμό ζῆλο τους, τή ζωντανή πίστη τους καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη τους ἀποτελοῦν ὑπόδειγμα γιά τούς Χριστιανούς ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ἀξίζει νά μελετήσει προσεχτικά κανείς τά πρῶτα κεφάλαια τῶν πράξεων τῶν Ἀποστόλων γιά νά θαυμάσει τήν ὑποδειγματική ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι δέν δίσταζαν καί τό αἷμα τους νά χύσουν γιά τόν Χριστό.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ