Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προβάλλει τόσο πολύ τόν Σταυρό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τήν ἀπάντηση ἄς τήν πάρουμε ἀπό τόν «Λόγον εἰς τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν», τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Λέγει: «Ἀλήθεια, ποιό στόμα ἤ τί εἴδους γλῶσσα μπορεῖ νά παρουσιάσει ἐπάξια τό νικηφόρο ὅπλο τοῦ Μεγάλου Βασιλέως Χριστοῦ»;

Ὁ Σταυρός εἶναι τό ἀκαταμάχητο τεῖχος (φρούριο, κάστρο) τῶν Ὀρθοδόξων. Τῶν φτωχῶν ἡ παρηγοριά· τό σύμβολο τῆς νίκης κατά τῶν δαιμόνων.

Ὁ Σταυρός εἶναι τῶν νέων ὁ παιδαγωγός· τῶν ἀπελπισμένων ἡ ἐλπίδα, τῶν πλεόντων ἡ σωστή πορεία, τῶν κινδυνευόντων στήν θάλασσα τό ἀσφαλές λιμάνι· τῶν πολεμουμένων τό τεῖχος.

Ὁ Σταυρός εἶναι τῶν ὀρφανῶν ὁ στοργικός πατέρας· τῶν νηπίων ὁ φύλακας, τῶν εὐσεβῶν ὁ σύμβουλος, τῶν θλιβομένων ἡ παράκληση.

Ὁ Σταυρός εἶναι τῶν Μαρτύρων τό καύχημα, τῶν παρθένων ἡ δύναμη γιά ἁγνότητα, τῶν ἱερέων ἡ χαρά.

Ὁ Σταυρός εἶναι τῶν πεινασμένων ἡ τροφή, τῶν διψασμένων ἡ πηγή.

Μέ αὐτό τό ἅγιο ὅπλο ὁ Χριστός ἔσπασε τήν πόρτα τοῦ Ἄδη καί κατήργησε τήν δύναμη του. Τόν Σταυρόν βλέποντας ὁ θάνατος τρόμαξε καί ὅλους ὅσους εἶχε ἀπό τήν ἐποχή τῶν πρωτοπλάστων τούς ἄφησε ἐλεύθερους.

Γι΄αὐτό –συνεχίζει ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ στόν λόγο του- τόν Σταυρό οἱ Χριστιανοί κάθε ὥρα καί στιγμή νά μήν παραλείπουμε νά τόν φέρουμε μαζί μας σέ κάθε τόπο που πηγαίνουμε καί χωρίς τήν χάρη τοῦ Σταυροῦ τίποτε νά μήν κάνουμε.

Ὅταν πηγαίνουμε νά κοιμηθοῦμε καί ὅταν ξυπνᾶμε καί σηκωνόμαστε τήν χάρη τοῦ Σταυροῦ νά ἐπικαλούμαστε. Ὅταν ἐργαζόμαστε, ὅταν τρῶμε καί πίνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ νά κάνουμε. Ὅταν ταξιδεύουμε καί διασχίζουμε ποταμούς καί θάλασσες, τόν Σταυρόν νά ἐπικαλούμαστε γιά βοήθειά μας.

Στίς πόρτες τῶν σπιτιῶν μας νά τοποθετοῦμε τόν φύλακα τῶν πιστῶν, τόν Σταυρό. Καί τό σῶμα μας νά τό σφραγίζουμε μέ τό ἀνίκητο ὅπλο, τόν Σταυρόν καί ποτέ δέν θά φοβόμαστε.

 

bullets