Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γνωρίζουμε ὅτι τὸ Πάσχα γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὁ Ἄπ. Παῦλος γράφει στοὺς Κορινθίους: «τὸ Πάσχα ἠμῶν ὑπὲρ ἠμῶν ἐτύθη Χριστός;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν ἀρχὴ τοῦ 5 κέφ. τῆς 1ης πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς του, συνιστᾶ στοὺς Χριστιανοὺς νὰ κόψουν κάθε σχέση μὲ ἁμαρτωλὲς συνήθειες καὶ πράξεις. Ὅπως οἱ Ἑβραῖοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς Αἰγύπτου καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα μὲ τρόπο θαυματουργὸ κ' ἔφθασαν στὴν γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ἔτσι κ' ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ χαιρόμαστε τὴν ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε ὁ Χριστὸς (Ἐξόδ.12,6-7). Τότε οἱ Ἑβραῖοι θυσίασαν ἀμνό καὶ μὲ τὸ αἷμα του ἔβαψαν τὶς πόρτες τοῦ σπιτιοῦ τους καὶ σώθηκαν ἀπὸ τὸν θάνατο. Γιὰ μας, γιὰ τὴ σωτηρία μας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ φθάσουμε στὴν αἰώνια Πατρίδα, πού μᾶς ἑτοίμασε ὁ Θεός, ὄχι ἀμνὸς ἀλλὰ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς «ὡς ἀμνός» ἄμωμος (Λευϊτ.12,6) θυσιάστηκε.

Οἱ Ἑβραῖοι μὲ τὸ δικό τους Πάσχα γιόρταζαν τὴ διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὸν Φαραώ. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ στὸ δικό μας Πάσχα γιορτάζουμε τὴ σωτηρία μας ἀπὸ τὴν τυραννία τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ σατανᾶ.

Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε νὰ ἑορτάζεται τὸ Χριστιανικὸ Πάσχα ἡμέρα Κυριακὴ (ἡμέρα τοῦ Κυρίου) ἀφοῦ τὴν 1η ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας ἀναστήθηκε καὶ ἐμφανίσθηκε στοὺς μαθητές του.

Καὶ μάλιστα, τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε νὰ τὴν γιορτάζει ὄχι μόνον μία Κυριακὴ τὸν χρόνο, ἀλλὰ κάθε Κυριακή. Καὶ μετὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα ἐπὶ σαράντα ἡμέρες ἑορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Δηλαδή, ἀπὸ τὶς 365 ἡμέρες τοῦ χρόνου, τὶς 90 γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση!

Εἶναι χαρακτηριστικὸ καὶ αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅτι ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα διὰ τὸν Χριστιανὸ δὲν διαρκεῖ μόνο μιὰ ἑβδομάδα ἀλλὰ «πᾶς ὁ χρόνος ἑορτῆς ἐστὶ καιρὸς τοῖς χριστιανοῖς διὰ τὴν ὑπερβολὴ τῶν δοθέντων ἀγαθῶν». Αὐτὸ ἰδιαίτερα τὸ αἰσθανόταν ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, ὁ ὁποῖος καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους χαιρετοῦσε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ συναντοῦσε μὲ τὰ λόγια: «Χαρά μου, Χριστὸς Ἀνέστη».

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ