Συνέβησαν Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἐφέτος ἡ Σύναξη τῶν χιλιάδων Ἁγίων τῆς Πισιδίας καί Ἀτταλείας τήν 15η Ἰουλίου, Κυριακή τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου στόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Παύλου τοῦ Ἀποστόλου καί Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου στήν Ἀττάλεια, μέ προεξάρχοντα τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον.

Οἱ δύο μεγάλες εἰκόνες τῶν Ἁγίων τῆς Πισιδίας ἡ μία, καί Ἀτταλείας ἡ ἄλλη, ἔργα καί προσφορά τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, εἶχαν ἀνθοστολιστεῖ.

Πρίν ἀπό τόν Μέγα Ἑσπερινόν δύο Μοναχοί, ἐκπρόσωποι τῆς Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου, στήν ὁποία φυλάσσεται ἡ κάρα τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου, προσεκόμισαν καί παρέδωσαν στόν Μητροπολίτη, πρό τοῦ Ναοῦ, ἀργυρά Λειψανοθήκη μέ τεμάχιο ἐκ τῆς κάρας τοῦ Ὁσίου, καθώς καί ἱερά βυζαντινή Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου, ἔργον τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱ. Μονῆς.

Μέ ἐκκλησιαστική πομπή εἰσοδεύτηκαν τό ἱερό Λείψανο καί ἡ ἱερά Εἰκόνα στό κέντρον τοῦ πρόσφατα ἀνακαινισθέντος ἱεροῦ ναοῦ, ὅπου καί παραμένουν γιά τόν ἁγιασμό τῶν πιστῶν. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε τό γεγονός ὅτι ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη τό ἱερό Λείψανο ἄρχισε νά εὑωδιάζει, κάτι που δέν συνέβαινε προηγουμένως κατά τήν μαρτυρία τῶν Κουτλουμουσιανῶν Ἀδελφῶν. Οἱ Ἅγιοι, συνήθως, ἐκπέμπουν τά μηνύματά τους μέ τούς δικούς τους τρόπους!

Τό Σάββατο, στόν Μέγα Ἑσπερινόν καί τόν Ὄρθρον χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης. Τούς ὕμνους, ἀναστάσιμους, τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων καί τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων τῆς Πισιδίας, ἐκ τῆς εἰδικῆς Ἀσματικῆς Ἀκολουθίας, ποίημα τοῦ ὑμνογράφου Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀεράκη, ἐγκεκριμένης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπέδωσε μέ ἐπιτυχία Χορωδία ἐξ Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔψαλε καί κατά τό πρῶτον μέρος τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν ἑπόμενη ἡμέρα.

Τήν Κυριακή πρωΐ, μετά τίς Ὧρες, ἐψάλη ἡ Παράκληση πρός τούς Ἁγίους τῆς Πισιδίας καί μετά τελέστηκε ἡ θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Σέ αὐτή προσῆλθαν μεταξύ ἄλλων ὁ Ἐπιτετραμένος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στήν Ἄγκυρα κ. Θεοχάρης Λαλάκος καί ὁ Γενικός Πρόξενός μας στήν Σμύρνη κ. Θεόδωρος Τσακίρης. Ἀπό τόν Χερουβικόν ὕμνον καί μετά ἔψαλε στά ρωσικά ἡ Χορωδία τοῦ ναοῦ. Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί τήν Κυριακή προσευχή, μετά τόν Πατριάρχη, ἐπανέλαβαν στά ρωσικά καί τουρκικά οἱ ἐντόπιοι πιστοί.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης προσεφώνησε τόν Πατριάρχη, ὁ Ὁποῖος στή συνέχεια μίλησε στά ἑλληνικά καί τουρκικά. Συγχρόνως γινόταν μετάφραση στά ρωσικά. (Τά σχετικά κείμενα καταχωρίζονται στή συνέχεια τῆς ἱστοσελίδας μας).

Στό τέλος, μέσα σέ βαθειά συγκίνηση, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Ἀοιδίμων Κτιτόρων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, τῶν Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί πάντων τῶν ἐκεῖ ἀναπαυθέντων πατέρων μας.

Ἐπί πολλή ὥρα ὁ Πατριάρχης μας διένειμε μαζί μέ τό ἀντίδωρο τήν εἰκόνα τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, σλαβόφωνους, τουρκόφωνους καί προσκυνητές ἀπό τήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι μέ βαθειά συγκίνηση ἔσπευσαν νά συμμετάσχουν στούς ἐφετινούς ἑορτασμούς τῶν Ἁγίων μας.

Τό ἐπίσημο ἑορταστικό Γεῦμα, πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, ἔγινε στή μεγάλη αἴθουσα κεντρικοῦ Ξενοδοχείου τῆς Ἀττάλειας, στό ὁποῖο παρεκάθησαν οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι μας καί ἑβδομήντα περίπου πιστοί. Στή διάρκειά του, δόθηκε στούς συνδαιτημόνες ἡ εὐκαιρία νά ἀκούσουν καί πάλι τόν Πατριάρχη μας.

Ἡ ὁμάδα τῶν νέων ἀπό τήν Ἑλλάδα, μέ τή συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων, παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἕνα εἰδικό γιά τόν ἑορτασμό, στόν σκοπό τοῦ γνωστοῦ: «Εἰς τό βουνό ψηλά ἐκεῖ ...» Οἱ παραδοσιακοί Ἑλληνικοί χοροί που ἐπακολούθησαν, δημιούργησαν ἰδιαίτερα χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα.

Εἴθε νά ἐκπληρωθεῖ ἡ εὐχή τοῦ Πατριάρχου μας, πού ἀπηύθυνε στό τέλος τοῦ γεύματος πρός ὅλους: «Καί τοῦ χρόνου, σύν Θεῷ, στό Ἐγίρδιρ»! (Ἐννοώντας μέχρι τοῦ χρόνου νά ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ τά ἔργα ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων στό Νησί τῆς λίμνης Ἐγίρδιρ, καί νά πᾶμε νά τόν λειτουργήσουμε). ΑΜΗΝ.

Συνέβησαν Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ