Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μποροῦμε νὰ πιστέψουμε αὐτὰ ποὺ λένε ὅτι ὁ Ἀντίχριστος ἦλθε στὸν κόσμο καὶ σύντομα θὰ ἐμφανισθεῖ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους παρουσιάζονταν κάποιοι καὶ ἔλεγαν ὅτι ὁ Ἀντίχριστος ἦλθε. Καὶ κατὰ διαφόρους καιροὺς τόν προσδιόριζαν ὀνομαστικά. Ἄλλοτε χαρακτήριζαν τὸν αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Νέρωνα, ποὺ κατεδίωξε τοὺς Χριστιανοὺς ἢ τὸν Αἱρετικὸ Ἄρειο, ποὺ ταλαιπώρησε τὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν αἵρεσή του, καὶ ἀργότερα ἄλλους. Ἄλλα ὅλα αὐτὰ ἀπεδείχθησαν ψευδή.

Ἡ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου συνδέεται μὲ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου καὶ τὸ τέλος τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Πότε θὰ γίνει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου καὶ ἡ Παγκόσμια Κρίση κανένας δὲν ξέρει. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστὸς σαφέστατά μᾶς τὸ εἶπε: «Ποιὰ μέρα καὶ ὤρα θὰ ἔλθει τὸ τέλος, κανένας δὲν τὸ ξέρει· οὔτε οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, παρὰ μόνο ὁ Πατήρ μας» (Ματθ.24,36). «Ἂν κάποιος σᾶς πεῖ, «νὰ ἐδῶ εἶναι ὁ Μεσσίας» ἢ «νὰ ἐκεῖ εἶναι», μὴν πιστέψετε» (Ματθ.24,23). Ὅλοι λοιπὸν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν τὴν μανία νὰ τρομοκρατοῦν τὸν κόσμο μὲ τὴ φοβέρα τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι κατὰ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου «ψευδοπροφῆτες».

Ἐκεῖνο, ἑπομένως, ποὺ πρέπει νὰ ἀπασχολεῖ κάθε πιστὸ Χριστιανὸ εἶναι ὄχι μὲ τὸ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸν Ἀντίχριστο καὶ μὲ τὸ νὰ θέλει νὰ μάθει πότε θὰ ἔλθει τὸ τέλος τοῦ κόσμου, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ φροντίζει κάθε ἡμέρα καὶ στιγμὴ νὰ εἶναι ἕτοιμος πνευματικὰ γιὰ νὰ ἀξιωθεῖ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ νὰ εἰσέλθει στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ νὰ ἔχει καλὴν ἀπολογίαν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία Του. Αὐτὸ ὁ Κύριος μας τὸ ἔχει πολλὲς φορὲς ἐπαναλάβει ἀκόμα καὶ μὲ τὶς γνωστὲς Παραβολὲς τῶν Δέκα Παρθένων (Ματθ.25,1-13), τοῦ κακοῦ δούλου (Ματθ.18,23-35), τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελιοῦ (Ματθ.20,1-16), τῶν βασιλικῶν γάμων (Ματθ.22,1-14) καὶ ἄλλες.

Γιὰ τὸν αἰφνίδιο ἐρχομὸ τοῦ τέλους τοῦ κόσμου μποροῦμε νὰ διαβάσουμε τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου μας, πού μᾶς διέσωσαν οἱ Ἱεροὶ Εὐαγγελιστές. (Ματθ.24,36-44. Μάρκ.13, 32-37. Λουκᾶ 17,26-30).

Νὰ εἴμαστε, λοιπόν, πάντοτε ἕτοιμοι, γιατί δὲν ξέρουμε τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα, ποὺ θὰ μᾶς καλέσει ὁ Κύριος κοντά Του.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ