Συνέβησαν ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἰς Φανάριον

Προκειμένου ἵνα ἐπισκεφθῇ τόν ἀγαγόντα τά σεπτά Ὀνομαστήρια Αὐτοῦ Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β', συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μαξίμου Παπαγιάννη, Πρωτοσυγκέλλου, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Μπούτση, ἀφίχθη ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 11ης Ἰουνίου, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Μακαριότης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτῆς, ἀνεχώρησεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθεῖσα ἐν τῷ ἀερολιμένι μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου.

Ἡ Ἐπέτειος τῶν Ὀνομαστηρίων τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Ν. Χριστοφορίδην, Ὀφθαλμίατρον, ἐξ Ἴμβρου, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, εἶτα δέ ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, συγχαρείς πατρικῶς τόν χειροθετηθέντα Ἄρχοντα καί ὁμιλήσας ἐν συνεχείᾳ πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ' ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί τό πλήρωμα, ὡς καί οἱ παρευρεθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπέβαλον τῇ Α.Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί συγχαρητήρια, ἐνῷ ὁ Χορευτικός Ὅμιλος Κατερίνης «Ὄλυμπος», μετά τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ Ἡδύμελον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β' συμπροσευχηθέντος ἀπό τοῦ Ἀντιθρόνου ἐν τῷ Σωλέᾳ. Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Λύστρων κ. Καλλίνικος, Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας καί Διαυλείας κ. Γαβριήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν ὁμόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Θεοχάρης Λαλάκος, Ἐπιτετραμένος ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐν Σμύρνῃ, Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι, καί Ἄγγελος Κοτρώνης, Δήμαρχος Ὕδρας, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Δέσποινα Λιάλιου, Ἀντιπρύτανις τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς αὐτῆς, μαθηταί καί Ἐκπαιδευτικοί καί παράγοντες τῶν Κοινοτήτων καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ὁμογενείας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν ἑορτάζοντα σεπτόν Προκαθήμενον, προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βοσκρεσένσκυ κ. Σάββας ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου καί ἐπέδωκε δῶρα τῆς Α. Μακαριότητος πρός τόν Παναγιώτατον, ὁ δέ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β' ἀπηύθυνεν Αὐτῷ συγχαρητηρίους λόγους καί εὐχάς, ἐνῷ κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.

Τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐλθόντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη καί εἰς κατ᾿ ἰδίαν ἕκαστον ἀκρόασιν, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν.

Τήν μεσημβρίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Βοσκρεσένσκυ κ. Σάββαν, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Θεοδώρου Σούλγκα καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Νίνας, ἐκ Ρωσσίας, ὡς Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας εἰς τούς ἑορτασμούς τῶν ὀνομαστηρίων Αὐτοῦ.

 

φωτορεπορτάζ: Νικόλαος Μαγγίνας

Πηγή: fanarion.blogspot.gr

Συνέβησαν ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ