Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αἰσθάνομαι τὸν χρόνο νὰ φεύγει καὶ δὲν προλαβαίνω νὰ κάνω τὶς δουλειές μου. Αὐτό μου προκαλεῖ ἕνα συνεχὲς ἄγχος καὶ ὑποφέρω. Πῶς νὰ ἀντιμετωπίσω αὐτὴν τὴν κατάσταση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Πρῶτα ἀπ' ὅλα νὰ καταλάβεις τὴν μεγάλη ἀξία ποὺ ἔχει ὁ χρόνος πού μας δίνει ὁ Θεὸς στὴ ζωὴ αὐτή. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μας συνιστᾶ: «νὰ ἐξαγοραζόμαστε τὸν καιρόν» (Ἐφεσ.5,16). Νὰ ἀξιοποιοῦμε τὸν χρόνο μας γιὰ νὰ κάνουμε πράγματα ποὺ ἔχουν ἀξία γιὰ μᾶς, πού μᾶς ὠφελοῦν. Μὴν ἀφήνουμε τὸν χρόνο μας νὰ φεύγει ἄσκοπα, χωρὶς νὰ κάνουμε τίποτε ἢ κάνοντας κάτι ποὺ δὲν ἀξίζει ἢ ποὺ δὲν μᾶς ὠφελεῖ ἢ μπορεῖ καὶ νὰ μᾶς βλάπτει.

Μιὰ παροιμία λέει: «ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα». Ἐὰν τὸ χρῆμα τὸ κλείσεις στὴν ντουλάπα σου καὶ δὲν τὸ χρησιμοποιεῖς σου εἶναι ἄχρηστο. Ἀλλὰ καὶ ἂν ξοδεύεις τὰ χρήματά σου γιὰ νὰ ἀγοράζεις πράγματα ποὺ δὲν σοῦ χρειάζονται ζημιώνεσαι, γιατί μπορεῖ μετὰ νὰ σοῦ λείψουν γιὰ πράγματα ποὺ ἔχεις ἀνάγκη. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ ἂν τὸν χρόνο τὸν ἀφήνεις καὶ φεύγει χωρὶς νὰ κάνεις τίποτε ἢ τὸν χρησιμοποιεῖς, γιὰ πράγματα ποὺ δὲν σοῦ χρειάζονται.

Ἂν λοιπὸν κατανοεῖς ὅτι ὁ χρόνος εἶναι πολύτιμος, φρόντισε νὰ τὸν χρησιμοποιεῖς σωστά. Πρὸς τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὀργανώσεις τὸ πρόγραμμά σου τῆς κάθε ἡμέρας. Ἂν θέλεις δοκίμασε νὰ ἐφαρμόσεις τὶς ἑπόμενες πρακτικὲς ὁδηγίες ποὺ ἀκολουθοῦν πολλοὶ καὶ ἔτσι δὲν τοὺς πιάνει τὸ ἄγχος τοῦ χρόνου:

Προγραμμάτισε τὶς ἐργασίες ποὺ ἔχεις νὰ κάνεις τὴν ἄλλη ἡμέρα, ἀπὸ τὸ προηγούμενο βράδυ.

Γράψε στὸ βιβλιαράκι μὲ τὶς σελίδες τοῦ νέου χρόνου «diary» ἀπὸ τὸ πρωΐ ὡς τὸ βράδυ κάθε ὥρα τί δουλειὰ πρέπει νὰ κάνεις.

Βάλε προτεραιότητα στὶς ἐργασίες σου, τί ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ γίνει πρῶτα καὶ τί μπορεῖ νὰ μείνει γιὰ ἀργότερα.

Ἂν εἶναι πολλὲς οἱ ἐργασίες καὶ δὲν τὶς προλαβαίνεις ὅλες νὰ τὶς κάνεις τὴν ἄλλη ἡμέρα, σκέψου ποιὲς ἀπ' αὐτὲς θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν τὴν μεθεπόμενη ἡμέρα.

Καὶ σοφὸς ἔλεγε: «Τὸ μυστικό της εὐτυχίας εἶναι νὰ κάνεις μὲ ἐπιμέλεια τὸ καθῆκον τῆς κάθε στιγμῆς».

Δοκίμασε τὸ καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ σοῦ φύγει τὸ ἄγχος τοῦ χρόνου καὶ θὰ αἰσθάνεσαι τὴν εἰρήνη καὶ τὴ χαρὰ τὴς δημιουργίας.

 

bullets