Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ο Ιησούς από την ηλικία των 12 ετών που εμφανίστηκε στον ναό των Ιεροσολύμων· μέχρι την ηλικία των 30 ετών, που βαπτίσθηκε, τι έκανε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Κατά καιρούς γράφηκαν διάφορες φανταστικές ιστορίες για τα νεανικά χρόνια του Ιησού. Όμως είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν καμία ιστορική αξία και καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό η Εκκλησία τίποτε απ' αυτά τα παραμύθια δεν δέχτηκε. Εκείνο που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι αυτά που μας αναφέρουν τα Ιερά Ευαγγέλια. Ότι «ο Ιησούς προόδευε κατά την σοφίαν και κατά την αύξηση του σώματος και κατά την χάρι τόσον παρά τω Θεώ όσο και παρά τοις ανθρώποις, οι οποίοι ανεύρισκαν σ' Αυτόν ολονέν και περισσότερα χαρίσματα σοφίας, καλοσύνης και αρετής» (Λουκ.2,52).

Ζούσε στο χωριό Ναζαρέτ και ασφαλώς θα παρακολούθησε, όπως όλα τα παιδιά το Σχολείο της Συναγωγής, στο οποίο διδάσκονταν να γράφουν και να διαβάζουν, στην Αραμαϊκή γλώσσα, την Παλαιά Διαθήκη. Επειδή ο Προστάτης Του, Ιωσήφ, ήταν ξυλουργός, φυσικό ήταν ο Ιησούς να εργάζεται κοντά του και να μαθαίνει την τέχνη του ξυλουργού. Ανώτερες σπουδές έξω από την Ναζαρέτ δεν φαίνεται να έκανε. Αυτό φαίνεται και από την έκπληξη που εξέφρασαν αργότερα οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, όταν ο Ιησούς πήγε εκεί με τους μαθητές Του και μέσα στην Συναγωγή τους δίδαξε με τρόπον πρωτοφανή: «Από πού απέκτησε αυτός την σοφία τούτη κι αυτές τις θαυματουργικές δυνάμεις; Αυτός δεν είναι ο γιός του ξυλουργού; Η μητέρα Του δεν λέγεται Μαριάμ...; Από πού, λοιπόν, τα απέκτησε όλα αυτά;» (Ματθ.13,54-56).

Απ' αυτά συμπεραίνουμε ότι ο Ιησούς όλα τα νεανικά του χρόνια τα έζησε στην Ναζαρέτ, εργαζόμενος ως ξυλουργός και συμπεριφερόταν ως ένας ευλαβής Ισραηλίτης, εφαρμόζοντας όλες τις εντολές του Θεού. Ασφαλώς θα διέθετε πολύ χρόνον στην προσευχή προς τον Ουράνιον Πατέρα Του.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ