Μηνύματα Χριστός Ανέστη

Χριστός Ανέστη

impsign

Περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή ἔχουμε ἀνάγκη νά ἐμβαθύνουμε στή σημασία τοῦ χαρμόσυνου μηνύματος τοῦ λαμπροφόρου Ἀγγέλου «ἡγέρθη ὁ Κύριος ἀπό τῶν νεκρῶν». Καί αὐτό τό παρήγορο καί κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα, ἀφοῦ τό κάνουμε βίωμά μας, νά τό ἐξαγγείλουμε στούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

Ἄς μάθουν ὅλοι ὅτι μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὅπως ὁ ἐξ οὐρανοῦ Ἄγγελος «ἀπεκύλισε τόν λίθον ἀπό τῆς θύρας» θά ἀποκυλίσει καί τίς ὅποιες πέτρες μᾶς πλακώνουν τήν καρδιά καί μᾶς συνθλίβουν μέ τίς ποικίλες ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς.

Ἔτσι, ἀνανεωμένοι κι ἀναστημένοι πνευματικά, ἑνωμένοι μέ τόν Ἀναστάντα Κύριον θά «εὐφραινόμεθα ἐνθέως» καί θά ζοῦμε ἕνα αἰώνιο Πάσχα.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς ἀπευθύνω τόν Πασχάλιον χαιρετισμόν

Χριστός Ἀνέστη!

καί εὔχομαι ὁλόψυχα ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη τοῦ Ἀναστάντος νά καταυγάζει πάντοτε τίς καρδιές ὅλων σας.

 

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας,

Ἅγιον Πάσχα 2011

impsotirios-signature

+ ὁ Πισιδίας Σωτήριος

Μηνύματα Χριστός Ανέστη