Άγιοι Πισιδίας και Ατταλείας ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ – ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ - ΛΥΚΙΑΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ – ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ - ΛΥΚΙΑΣ

Ἰανουάριος

7 Ἰανουαρίου Ἅγ. Νεομάρτυς Ἀθανάσιος, ἐξ Ἀτταλείας.

27 Ἰανουαρίου Ἡ Ἁγ. Μάρτυς Νεονίλλα, ἡ ἐκ Παμφυλίας.

 

Φεβρουάριος

13 Φεβρουαρίου Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀκύλας καί Πρίσκιλλα.  

18 Φεβρουαρίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Λέων καί Παρηγόριος. 

20 Φεβρουαρίου Ὁ Ἅγ. Κινδέας, Ἐπίσκοπος Πισιδίας. 

21 Φεβρουαρίου Ὁ Ἅγ. Εὐστάθιος ὁ ἐκ Σίδης, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας.

28 Φεβρουαρίου Ὁ Ἅγ. Ἱερομάρτυς Νέστωρ, Ἐπίσκοπος Μαγύδου.

 

Μάρτιος

2 Μαρτίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Νέστωρ καί Τριβίμιος.  

4 Μαρτίου Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης, ἐκ Λυκίας.

5 Μαρτίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Κόνων, ὁ κηπουρός.

24 Μαρτίου Ὁ Ἅγ. Ἀρτέμων Ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Πισιδίας.

 

Ἀπρίλιος

7 Ἀπριλίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Καλλιόπιος, ὁ ἐκ Πέργης.

15 Ἀπριλίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Κρήσκης. 

19 Ἀπριλίου Ὁ Ἅγ. Γεώργιος, ὁ Ὁμολογητής, Ἐπίσκοπος Πισιδίας.

19 Ἀπριλίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες, Θεόδωρος ἡ μήτηρ αὐτοῦ Φιλίππα καί οἱ συμμαρτυρύσαντες Σωκράτης καί Διονύσιος.

 

Μαΐος

2 Μαΐου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Ἕσπερος καί Ζωή μετά τῶν τέκνω αὐτῶν Κυριακοῦ καί Θεοδούλου. 

 

Ἰούνιος

3 Ἰουνίου Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Θαυματουργός, ἐκ Παμφυλίας.

19 Ἰουνίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Ζώσιμος.

20 Ἰουνίου Ὁ Ἁγ. Ἱερομάρτυς Μεθόδιος, Ἐπίσκοπος Πατάρων.

25 Ἰουνίου Ὁ Ἅγ. Νεομάρτυς Γεώργιος, ὁ ἐξ Ἀτταλείας.  

29 Ἰουνίου Ὁ Ἅγ. Ἀπόστολος Παῦλος. 

 

Ἰούλιος

10 Ἰουλίου Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Βιάνωρ, ὁ ἐκ Πισιδίας.

11 Ἰουλίου Ὁ Ἅγ. Ἱερομάρτυς Κίνδεος ὁ Πρεσβύτερος Σίδης. 

16 Ἰουλίου Οἱ Δέκαπέντε χιλιάδες Ἅγιοι Μάρτυρες τῆς Πισιδίας.  

17 Ἰουλίου Ἡ Ἁγ. Μεγαλομάρτυς Μαρίνα.

 

Αὔγουστος

1ῃ Αὐγούστου Οἱ Ἅγ. 9 Μάρτυρες τῆς Πέργης, Λεόντιος, Ἄττος, Ἀλέξανδρος, Κινδέος, Μνησίθεος, Κυριακός, Μηναῖος, Κάτουνος καί Εὔκλεος.  

18 Αὐγούστου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Λέων, ὁ ἐκ Μύρων.

20 Αὐγούστου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Σεβήρος, ὁ ἐκ Σίδης.

 

Σεπτέμβριος

24 Σεπτεμβρίου Ἡ Ἁγ. Πρωτομάρτυς καί Ἰσαπόστολος Θέκλα.

28 Σεπτεμβρίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Ἀλέξανδρος, Ἀλφειός καί Ζώσιμος, αὐτάδελφοι ἐκ Πισιδίας καί οἱ συμμαρτυρήσαντες Ἅγ. Μάρτυρες Μάρκος, Νίκων, Νέων καί Ἡλιόδωρος. 

 

Ὀκτώβριος

2 Ὀκτωβρίου Ὁ Ἅγ. Ἱερομάρτυς Κυπριανός Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας καί ἡ Ἁγ. Παρθενομάρτυς Ἰουστίνα. 

12 Ὀκτωβρίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Πρόβος, ὁ ἐκ Σίδης.

25 Ὀκτωβρίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Παπίας, Διόδωρος καί Κλαυδιανός.

29 Ὀκτωβρίου Ὁ Ἅγ. Νεομάρτυς Ἀθανάσιος, ὁ Πρεσβύτερος, ἐκ Σπάρτης τῆς Πισιδίας.

 

Νοέμβριος

4 Νοεμβρίου Οἱ Ἅγ. Ἱερομάρτυρες Νίκανδρος Ἐπίσκοπος Μύρων καί Ἑρμαῖος Πρεσβύτερος.

9 Νοεμβρίου Ἡ Ὁσία Ματρώνα, ἡ ἐκ Πέργης.

19 Νοεμβρίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Ἡλιόδωρος, ὁ ἐκ Μαγύδου.

22 Νοεμβρίου Οἱ Ἅγ. Μάρτυρες Μάρκος, Στέφανος καί Μάρκος (ἕτερος), ἐξ Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας.

 

Δεκέμβριος

6 Δεκεμβρίου Ὁ Ἅγ. Νικόλαος ὁ Θαυματουργός, Ἀρχιεπίσκ. Μύρων.

21 Δεκεμβρίου Ὁ Ἅγ. Μάρτυς Θεμιστοκλῆς.

 

livanistiri

Άγιοι Πισιδίας και Ατταλείας ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ – ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ - ΛΥΚΙΑΣ