Απαντήσεις Μητροπολίτου ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ!

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ!

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶχα μιά μικρή ἐπιχείρηση, ἀλλά μέ τήν οἰκονομική κρίση καταστράφηκα, τά ἔχασα ὅλα. Ντρέπομαι τόν κόσμο. Οἱ φίλοι, φαίνεται, φοβοῦνται μή τούς ζητήσω οἰκονομική ἐνίσχυση καί ὅλοι μέ ἐγκατέλειψαν. Τί νά κάνω ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Καταστράφηκε ἡ ἐπιχείρησή σου, δέν καταστράφηκες ἐσύ. Τό χρηματικό κεφάλαιο πού εἶχες ἀποκτήσει δέν γεννήθηκε μαζί σου. Ἐσύ μέ τόν κόπο σου καί τήν ἐργατικότητά σου τό ἀπέκτησες, στήν πορεία τῆς ζωῆς σου. Ἔ, λοιπόν, κράτησε τό κουράγιο σου, μήν ἀπελπίζεσαι. Ρίξε τήν ἐλπίδα σου στόν Πανάγαθο Οὐράνιο Πατέρα σου, στόν Θεό πού μεριμνᾶ καί γιά τά πουλάκια τοῦ οὐρανοῦ καί τά ἀγριολούλουδα τοῦ ἀγροῦ καί νά εἶσαι σίγουρος ὅτι θά σέ βγάλει ἀπό αὐτή τήν στενόχωρη κατάσταση.

Συγχρόνως σκέψου : Μήπως εἶχες προσκολληθεῖ ὑπερβολικά στήν αὔξηση τῆς περιουσίας σου καί εἶχες παραμελήσει τήν ψυχή σου καί τήν ἐπικοινωνία σου μέ τόν Θεό ; Εὐκαιρία γιά νά ἐπαναεξετάσεις τήν πνευματική σου πορεία ποῦ δίνει ἡ δοκιμασία σου αὐτή.

Ἐκεῖνο πού δίνει μόνιμη ἀξία στόν κάθε ἄνθρωπο οὔτε ἀπό τόν πλοῦτο προέρχεται οὔτε ἀπό τήν φτώχια χάνεται. Ἀλλά ἀπό τήν ἰσχυρή ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν τήρηση τοῦ νόμου Του. Ὁ πλοῦτος δέν κάνει τόν ἄνθρωπο περισσότερο τιμημένο καί εὐτυχισμένο οὔτε ἡ φτώχια τοῦ ἀφαιρεῖ κάτι ἀπό τήν πραγματική ἀξία, πού ἔχει μπροστά στόν Θεό.

Μέ τήν ἐμπιστοσύνη σου στόν Θεό καί τήν τιμημένη ἐργασία σου θά ἀποκτήσεις καί πάλι ὅσα εἶναι χρήσμιμα γιά τήν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση τήν δική σου καί τῆς οἰκογενείας σου.

Ὅσο γιά τό ὅτι, οἱ «φίλοι» σου σέ ἐγκατέλειψαν, αὐτό συνέβη γιά νά καταλάβεις ποιοί εἶναι καί ποιοί ὄχι πραγματικοί φίλοι καί νά προσέχεις. Θυμήσου ὅταν σταύρωναν τόν Χριστό, ποῦ ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν θεραπευθεῖ ἀπό ἀρρώστιες, εἶχαν πλούσια εὐεργετηθεῖ μέ τά θαύματά Του καί ἤθελαν νά τόν κάνουν βασιληά τους καί τοῦ φώναζαν «ὡσσανά» ; Κανένας τους πουθενά. Πάρε κουράγιο πού συνέβη σέ σένα ὅ,τι στόν ἴδιο τόν Χριστό. Νά χαίρεσαι πού ἡ σταγόνα τῆς πίκρας σου ἀπό τήν ἐγκατάλειψη τῶν γνωστῶν σου μοιάζει μέ τή θάλασσα τῆς πίκρας τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου.

Μή ξεχνᾶς· οἱ ψυχές μέ ἡρωϊκή πίστη ἀνεβαίνουν στό Γολγοθᾶ γιά νά πιοῦν τό ποτήρι τῆς πίκρας καί νά ἀναστηθοῦν.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ!