Μηνύματα Χριστός Ετέχθη !

Χριστός Ετέχθη !

impsign

«Χριστός Ετέχθη !»Χριστούγεννα 2010

Μέ τούς ἁγίους Ἀγγέλους ἄς δοξολογήσουμε τόν «σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα» καί γονυκλινεῖς μπροστά στήν θεοδόχο φάτνη μέ πίστη ἄς Τόν ἱκετεύσουμε :

 

  • Νά δώσει στόν κόσμον τή δική Του εἰρήνη.

  • Νά ἑλκύσει κοντά Του πάντα τά Ἔθνη.

  • Σ’αὐτούς πού ζοῦν «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου» νά λάμψει τό Φῶς Του.

  • Νά λάμψουν καί πάλι οἱ λυχνίες τῶν Ἐκκλησιῶν ἐκείνων, πού ὁ βίαιος ἄνεμος πρός καιρόν ἔσβησε.

  • Νά ἁπαλύνει τόν πόνο καί τή θλίψη τῶν ἀσθενῶν, τῶν ἀστέγων, τῶν πεινασμένων καί ὅλων τῶν ἀναξιοπαθούντων.

  • Νά χαρίσει ὑπομονή, ἀντοχή καί ταχεία ἀπαλλαγή ἀπὀ τίς θλιβερές συνέπειες, στούς συνανθρώπους μας, πού ἐπλήγησαν ἀπό τήν δεινή σημερινή κρίση.

  • Νά αὐξήσει στίς καρδιές μας τήν ἔμπρακτη ἀγάπη.

  • Νά χαρίζει σέ ὅλους μας μετάνοια, φωτισμό ψυχῆς καί σώματος, αἰσιοδοξία, ἐλπίδα καί πίστη στήν πάνσοφη Πρόνοιά Του.

  • Νά μᾶς χαρίσει τό Νέον Ἔτος εἰρηνικό, χαρούμενο, δημιουργικό μέ πλούσια πνευματική καρποφορία.

 

Χαρούμενα Χριστούγεννα !

Ευλογημένον παρά Κυρίου το Νέον Ἔτος

impsotirios-signature

 + ὁ Πισιδίας Σωτήριος

Μηνύματα Χριστός Ετέχθη !