Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Εισαγωγή ΑΤΤΑΛΕΙΑ - (ANTALYA)

ΑΤΤΑΛΕΙΑ - (ANTALYA)

Ἡ Ἀττάλεια ἱδρύθηκε τό ἔτος 158 π.Χ. ἀπό τόν Ἄτταλον Β΄ τόν Φιλαδελφέα, ἀπό τόν ὁποῖο καί ἔλαβε τό ὄνομά της. Εἶναι παραθαλάσσια πόλη, στίς νότιες ἀκτές τῆς Μ. Ἀσίας καί ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα λιμάνια τῆς περιοχῆς.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατά τήν πρώτην ἀποστολικήν περιοδεία του, ἐρχόμενος ἀπό τήν Πάφο τῆς Κύπρου, στήν Ἀττάλεια ἀποβιβάστηκε προκειμένου νά πορευθεῖ πρός τήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Ἀλλά καί κατά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τό ἴδιο λιμάνι ἀπέπλευσε μέ τόν συνοδό του Ἀπόστολο Βαρνάβα (Πράξ. 14,25).

Πρό τοῦ διωγμοῦ τοῦ 1922 ἡ πόλη εἶχε 40.000 περίπου κατοίκους, ἀπό τούς ὁποίους 14.000 Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι20) Κατοικοῦσαν μέσα στο κάστρο οἱ περισσότεροι. Πρίν ἀπό τή μεγάλη πυρκαϊά τοῦ 1895 συγκροτοῦσαν τρεῖς Ἐνορίες : τοῦ γίου Δημητρίου, τῆς Παναγίας καί τοῦ γίου Λεοντίου. Ἐπειδή κατά τήν πυρκαϊά κάηκαν οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τοῦ Ἁγίου Λεοντίου μέ τά γύρω σπίτια, ἔγιναν οἱ νέες συνοικίες Γενί-Μαχαλέ καί Δερμέν­ἐρνιοῦ μέ τούς ναούς τοῦ γίου Παντελεήμονος καί τοῦ γίου Γεωργίου.

Μετά τήν καταστρεπτική πυρκαϊά, ἡ Χριστανική Κοινότητα εἶχε δική της πυροσβεστική ὑπηρεσία. Ἐπίσης εἶχε νοσοκομεῖο καί πτωχοκομεῖο. Ὅταν οἱ τοπικές Ἀρχές μετά τό 1851 ἐπέτρεψαν νά ξανανοίξουν τά Σχολεῖα, οἱ Χριστιανοί λειτούργησαν : Νηπιαγωγεῖο μέ δύο τμήματα, Δημοτικό Σχολεῖο μέ τέσσερες τάξεις,

20) ΠΑΝΑΓ. Π. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, στορία τς τταλείας τς Μικρς σίας, θήνα σελ. 31

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Εισαγωγή ΑΤΤΑΛΕΙΑ - (ANTALYA)