Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Επισκοπές Η ΙΣΙΝΔΟΣ (Κorkuteli)

Η ΙΣΙΝΔΟΣ (Κorkuteli)

Ἡ Ἴσινδος, παλαιά ἔφερε καί τό ὄνομα Ἰστάνοζ, τό σημερινό Κορκούτελη βρίσκεται Β.Δ. τῆς Ἀττάλειας, στά σύνορα Παμφυλίας καί Πισιδίας, μεταξύ τῶν Κιβύρων καί Καραλίτιδας Λίμνης.

 

Οἱ Ἰσίνδιοι περηφανεύονταν πώς κατάγονταν ἀπό τούς Ἴωνες καί ἡ ὀνομασία τῆς πόλης τους προέρχεται ἀπό τήν ὁμώνυμη πόλη τῆς Ἰωνίας, Ἰσίονδα στό ὄρος Καρησσός, κοντά στήν Ἔφεσο.

 

Σέ ἐπιγραφή διαβάζουμε : «ΙΣΙΝΔΕΩΝ ΕΙΩΝΩΝ ΠΟΛΕΩΣ». Ἀπό ἄλλη ἐπιγραφή (442-440 π.Χ.) συμπεραίνεται ὅτι ἀνῆκε στήν Ἀθηναϊκή συμμαχία καί πώς κατέβαλλε τήν «ἑξηκοστή» μέ τό ὄνομα, Ἰωνικός φόρος.

 

Ἡ σημερινή πόλη Κορκούτελη πῆρε τό ὄνομά της ἀπό τόν Πρίγκηπα Κορκούτ, ἀδελφό τοῦ Βογιατζήτ Α΄, ὁ ὁποῖος κάποτε διοίκησε τήν πόλη αὐτή. Ἀπέχει 60 χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἀττάλεια καί συνδέεται μέ ἀσφαλτόδρομο. Εἶναι εὐφορώτατη περιοχή καί ἔχει ἐκτεταμένους κήπους καί περιβόλια μέ φρουτόδενδρα. Τήν πόλη Κορκούτελη τή χωρίζει σέ δύο μέρη ὁ ποταμός Κόβατος, ὁ ὁποῖος ἀρδεύει πλουσιοπάροχα τίς γύρω ἐκτάσεις. Ὁ πληθυσμός τῆς πόλης ἀνέρχεται στίς 18.000 (2007).

 

Πρό τοῦ διωγμοῦ τοῦ 1922 ζοῦσαν ἐδῶ 20 οἰκογένειες χριστιανικές ἐμπόρων καί ἐπαγγελματιῶν δίχως ὅμως Ἐκκλησία καί Σχολεῖο. Στό δωμάτιο ἑνός χανιοῦ εἶχαν συγκεντρωμένες εἰκόνες Ἁγίων, ὅπου τίς Κυριακές καί μεγάλες γιορτές πήγαιναν νά προσευχηθοῦν ὅλοι μαζί.

 

Ἡ Ἴσινδος ὑπῆρξε ἕδρα Ἐπισκόπου κατά τούς βυζαντινούς χρόνους.

 

Γνωστοί Ἐπίσκοποι Ἰσίνδου εἶναι οἱ :

 

Κύριλλος (παρέστη στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Αἰδέσιος (παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Μαρκελλιανός (παρέστη στή Δ΄Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Θαλελλαῖος

 

καί Ἰγνάτιος.1

  korkuteli

 

1 Μ.Π.Ε. Ἱστ. Σελ. 191.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Επισκοπές Η ΙΣΙΝΔΟΣ (Κorkuteli)