Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Επισκοπές Η ΜΑΓΥΔΟΣ (Lara)

Η ΜΑΓΥΔΟΣ (Lara)

Ἡ ἀρχαία Μάγυδος ἦταν παραθαλάσσια πόλη, γύρω στά 8 χιλιόμετρα ἀνατολικά τῆς Ἀττάλειας, ὅπου καί οἱ ἐκβολές τοῦ Καταρράκτου ποταμοῦ, στή σημερινή τοποθεσία Lara, πού ὀνομαζόταν καί Manastir ἤ Sirtke.

 

Τύπωσε αὐτόνομα χαλκά νομίσματα ρωμαϊκῶν χρόνων καί αὐτοκρατορικά μέ τήν ἐπιγραφή ΜΑΓΥΔΕΩΝ.1

 

Στή Μάγυδο, ἐργάσθηκε ἱεραποστολικά καί μαρτύρησε ὁ γενναῖος στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ Ἅγιος Μάρτυς Ἡλιόδωρος. 

lara 

Ἡ σύγχρονη πόλη Limak (Lara) ὅπου ἦταν ἡ ἀρχαία Μάγυδος.

 

Πρό τοῦ διωγμοῦ οἱ Χριστιανοί ἀπό τήν Ἀττάλεια πήγαιναν ἐξοχή στή Λάρα (ἤ Λάαρα) καί ἔκαναν στήν τεράστια παραλία της θεραπευτικά ἀμμόλουτρα μέ τήν ψιλή χρυσαφένια ἄμμο. Ὅμως πήγαιναν καί γιά τό Ἁγίασμα πού ἔβγαινε στόν ναό τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα τοῦ Στρατηλάτη, πού εἶχε μαρτυρήσει στή γειτονική Κιλικία τό ἔτος 289, μέ 2593 στρατιῶτες του, πού εἶχε ἑλκύσει στόν Χριστό.

 

Ἦταν θαυματουργή ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου, καί πήγαιναν πολλοί προσκυνητές ὄχι μόνον Ἕλληνες ἀλλά καί Τοῦρκοι. Ἑορτάζεται τήν 19ην Αὐγούστου. Ἕχει γραφεῖ μάλιστα πώς κάποια Τουρκάλα, πού δέν μποροῦσε νά ἀποκτήσει παιδί, προσέφυγε στόν Ἅγιο μέ πίστη καί τεκνοποίησε. Τό παιδί της τό ὀνόμασε «Ἀντριός-Μεχμέτ» ἀπό εὐγνωμοσύνη στόν Ἅγιο.2

 

Ἡ Μάγυδος ἦταν ἕδρα Ἐπισκόπου, ὑπαγομένου στή Μητρόπολη Πέργης.

 

Γνωστοί Ἐπίσκοποι Μαγύδου εἶναι οἱ :

 

ὁ Ἅγιος Νέστωρ, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε τό 251 ἐπί Δεκίου,

 

Ἀφροδίσιος (παρέστη στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Μακεδόνιος (παρέστη στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Κόνων (παρέστη στήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Πλάτων (παρέστη στήν ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Μαρίνος (παρέστη στήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο)3

 

 lara2  

 

1 ΜΠΕ Ἱστ. Σελ. 182.

2 Γ.Π.Π. τ. Α΄, σελ. 86.

3 ΜΠΕ Ἱστ. Σελ. 192

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Επισκοπές Η ΜΑΓΥΔΟΣ (Lara)