Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΤΕΡΜΗΣΟΣ (Termessos)

Η ΤΕΡΜΗΣΟΣ (Termessos)

Ἡ Τερμησός ἦταν μιά ἀπό τίς πιό πλούσιες καί πολυάνθρωπες πόλεις τῆς Πισιδίας. Ἦταν κτισμένη ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται ἡ σημερινή πόλη Güllük στό ὄρος Σόλυμα, παραφυάδα τοῦ Ταύρου, σέ ὑψόμετρο 1050 μέτρα καί σέ ἀπόσταση 30 χιλιομέτρων Β.Δ. τῆς Ἀττάλειας.

 

Ἡ Τερμησός κτισμένη σέ ὀροπέδιο, διέθετε κρυφές σήραγγες καί παρέμενε ἀπρόσιτη στίς ἐχθρικές ἐπιδρομές. Ἡ πόλη ἦταν γεμάτη ἀπό σπουδαιότατα μνημεῖα ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ὅπως ἡ ἀγορά, διακοσμημένη μέ σειρές ἀγαλμάτων, τό ἀμφιθέατρο, τό ὑδραγωγεῖο, μεγαλοπρεπεῖς τάφοι, ναοί ἀφιερωμένοι στόν Ἄρη, τήν Ἄρτεμη καί ἄλλα. 

termessos 

Λαξευτοί τάφοι Τερμησοῦ.

 

Ἡ Τερμησός παρουσίασε καταπληκτική ἀνάπτυξη κατά τούς τρεῖς τελευταίους προχριστιανικούς αἰῶνες. Ἄφθονα νομίσματα βρέθηκαν στά ἐρείπια τῆς πόλης μέ ἐπιγραφές : ΤΕΡΜΗΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΩΝ. Ἡ Τερμησός, πού ἦταν ὅπου τό σημερινό Güllük, ἐκαλεῖτο «μείζων Τερμησός», σέ ἀντιδιαστολή πρός τήν μικρά Τερμησό «ἐλάσσων Τερμησός» ἡ ὁποία ἦταν πιό κάτω, ὅπου βρίσκεται σήμερα τό Παντέμ ἀγατζί.1

 

Ἡ Τερμησός ἦταν Ἐπισκοπή τῆς Μητροπόλεως Πέργης.

 

Γνωστοί Ἐπίσκοποι Τερμησσοῦ εἶναι οἱ :

 

Εὑρέσιος (παρέστη στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Τιμόθεος (παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο),

 

Ζηνόδοτος (παρέστη στήν Δ΄Οἰκουμενική Σύνοδο).2  

termessos2 

 

1 ΠΠΧ 1969. σελ.105.

2 ΜΠΕ σελ. 187.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΤΕΡΜΗΣΟΣ (Termessos)