Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΣΥΕΔΡΑ (Syedra)

ΣΥΕΔΡΑ (Syedra)

Μεταξύ τῶν Ἐπισκοπῶν τῆς Μητροπόλεως Σίδης, ἀπό τόν στ΄ αἰώνα περιλαμβάνεται ἡ Ἐπισκοπή Συέδρων. Ἀπό ἀρχαία ἐπιγραφή, πού βρέθηκε στήν πόλη Σύεδρα, φαίνεται ὅτι βρισκόταν στήν ἀνατολική Παμφυλία στά σύνορα μέ τήν Κιλικία. Περισσότερα στοιχεῖα δέν γνωρίζουμε ἀκόμη.

 sidi-syedra

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΣΥΕΔΡΑ (Syedra)