Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΟΡΥΜΝΑ (Orymna-Ormana)

ΟΡΥΜΝΑ (Orymna-Ormana)

Ἡ πόλη Ὄρυμνα βρισκόταν 18 χιλιόμετρα δυτικά ἀπό τή σημερινή πόλη Akseki, στά βορειοδυτικά τῆς Ἔτεννας, σέ ἕναν δεξιόν παραπόταμο τοῦ ποταμοῦ Μέλας. Ὁ Στράβων τήν ὀνομάζει Ἔρυμνα. Στούς Ἐπισκοπικούς Καταλόγους ἔχει καταχωρισθεῖ ὡς Ἐπισκοπή Ὀρύμνης καί ὑπαγόταν στή Μητρόπολη Σίδης.

 

Ἡ ἀρχαία Ὄρυμνα ἦταν μία αὐτόνομη πόλη, μέ δικό της ἑλληνικό Καταστατικό.

 

Ἐλάχιστα ἀρχαιολογικά εὑρήματα ὑπάρχουν. Ἡ ἀκρόπολη, κτισμένη σέ λόφο, δέν εἶχε ὑψηλά τείχη. Στούς πρόποδες τοῦ λόφου ὑπῆρχε ἕνα μεγάλο κτίριο μέ κολῶνες, κτισμένο μέ ὀγκώδεις πέτρες. Ἀνάμεσα στά ἄλλα εὑρήματα εἶναι μία σαρκοφάγος καί μία δυσανάγνωστη ἐπιγραφή.1

 

Γνωστοί Ἐπίσκοποι Ὀρύμνης εἶναι:2

 

Ὁ Παῦλος (παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Θεόδωρος (παρέστη στήν ἐν Τρούλλῳ Σύνοδο τῆς Κων/λεως τοῦ 692),

 

ὁ Στέφανος (παρέστη στήν Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο) καί

 

ὁ Μεθόδιος (παρέστη στήν ἐπί Φωτίου Σύνοδο τῆς Κων/λεως τοῦ 879 ) 

sidi-orymna 

Νομίσματα βυζαντινά Σίδης μέ σταυρούς καί Ἁγίους.

 

1 The Princeton Encyclopedia of Classical Sites.

2 J. Koder σελ. 770.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΟΡΥΜΝΑ (Orymna-Ormana)