Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΔΑΛΙΣΑΝΔΟΣ (Dalisandos)

ΔΑΛΙΣΑΝΔΟΣ (Dalisandos)

Στήν ἀρχαιότητα ἡ Δαλίσανδος ἦταν μία ἀπό τίς τέσσερεις πόλεις τῆς Κοινοπολιτείας τῆς Λυκαονίας1 καί βρισκόταν στήν ὀρεινή περιοχή τoῦ Ταύρου στά σύνορα Παμφυλίας – Λυκαονίας. Ἀργότερα ἡ πόλη καταχωρίζεται στούς πίνακες τῶν πόλεων τῆς Πρώτης Παμφυλίας.Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Σίδης.2 

Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, ἀντικανονικῶς, ἔδιδε μέχρι πρόσφατα τόν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Δαλισάνδου σέ τιτουλαρίους ἐπισκόπους της. Ὁ τελευταῖος ἐξ αὐτῶν ἀπεβίωσε τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 2007.3 

 

1 S. Mitchell Map 66 Taurus, 1995.

2 Koder σελ. 375.

3 www.catholic-hierarchy.org.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΔΑΛΙΣΑΝΔΟΣ (Dalisandos)