Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εκκλησιαστικές Κοινότητες ΜΑΝΑΒΓΑΤ (MANAVGAT)

ΜΑΝΑΒΓΑΤ (MANAVGAT)

Μέχρι τό 1922 ἦταν χωριό μεταξύ Ἀττάλειας καί Ἀλάγιας. Ἡ λέξη μαναβγάτ στήν τουρκική σημαίνει μαῦρος ποταμός. Καί τό χωριό πῆρε τό ὄνομα ἀπό τόν ποταμό μαναβγάτ πού τό διασχίζει. 

Οἱ Χριστιανοί κάτοικοι τοῦ Μαναβγάτ ἦσαν περί τούς 200. Εἶχαν μικρή Ἐκκλησία στό ὄνομα τῆς Παναγίας. Δέν εἶχαν ἱερέα καί κατά καιρούς καλοῦσαν ἱερέα ἀπό τήν Ἀττάλεια ἤ τήν Ἀλάγια, γιά νά τούς λειτουργήσει. 

Σήμερα τό Μαναβγάτ ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ μιά ὡραία σύγχρονη πόλη μέ τούς ἐντυπωσικούς καταρράκτες της καί τά γραφικά γεφυράκια της.

sidi-manavgat

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εκκλησιαστικές Κοινότητες ΜΑΝΑΒΓΑΤ (MANAVGAT)