Λατρευτικές Εκδηλώσεις ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ι. ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ι. ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Ἀπό τό 1922 πού διώχθηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπό τίς πατρογονικές ἐστίες τους στή Μικρά Ἀσία οἱ ἐκτός Κωνσταντινουπόλεως, Ἴμβρου καί Τενέδου Ἱεροί Ναοί ἔμειναν ἀλειτούργητοι. Πολλοί ἐξ αὐτῶν κατεδαφίστηκαν. Ἄλλοι μετατράπηκαν σέ τζαμιά ἤ μουσεῖα καί πολλοί ἄλλοι ἐγκαταλήφθηκαν καί μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου ἐρημώθηκαν. Μετά 70 χρόνια μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ κατάσταση ἄρχισε ν᾿ἀλλάζει. Ἔτσι μέ ἰδιαίτερη χαρά ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος εἶχε δεχθεῖ τήν εἴδηση ὅτι, τήν 6η Δεκεμβρίου 1992, ἔγινε θεία Λειτουργία στόν πρωτοβυζαντινό ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στά Μύρα τῆς Λυκίας. Ἀπό τότε, ὄχι μόνον στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου, ἀλλά καί ἄλλες μέρες τοῦ χρόνου τελοῦνται στόν ἱστορικόν αὐτόν ναόν θεῖες Λειτουργίες καί ἄλλες Ἱερές Ἀκολουθίες, μέ τήν συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν.

Μέ τήν ἄδεια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τελοῦνται κατά καιρούς θεῖες Λειτουργίες καί σέ ἄλλους ἱερούς ναούς. Μάλιστα μερικοί Δήμαρχοι μέ δική τους πρωτοβουλία, προσκαλοῦν τόν Παναγιώτατον Πατριάρχη μας νά προστεῖ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων. Μετά τήν δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας ὅτι θά παρέχεται ἡ ἄδεια νά λειτουργοῦνται οἱ ναοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χαρακτηρισθεῖ μουσεῖα, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τους, οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις θά πυκνωθοῦν.

Ἀπό τίς ἱερές Ἀκολουθίες καί θείες Λειτουργίες, πού ἔχουν τελεσθεῖ σέ Ὀρθοδόξους ναούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, κατά τά τελευταῖα χρόνια, ἀκολουθοῦν μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Προσευχή γιά τούς Λαούς τῆς Γῆς

Κύριε, Κύριε, δώσε τή δύναμη τῆς Χάρης Σου σέ ὅλους, ὥστε νά Σέ γνωρίσουν διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά Σέ δοξολογούν μέ χαρά, ἀφοῦ ἀκόμα καί σέ μένα, τόν ἀκάθαρτο καί ἄθλιο, έδωκες τή χαρά νά σέ ἐπιθυμῶ. Ἡ ψυχή μου ἑλκύεται ἀχόρταγα πρός τήν ἀγάπη Σου, μέρα καί νύκτα.

Κύριε, ὅλοι οἱ λαοί εἶναι ἔργο τῶν Χειρῶν Σου. Βοήθησέ τους νά στραφούν ἀπό τό μίσος καί τήν κακία πρός τήν μετάνοια, ὥστε ὅλοι νά γνωρίσουν τήν ἀγάπη Σου.

Κύριε, σκόρπισε τή Χάρη Σου στή γή. Δώσε σέ ὅλους τούς λαούς νά γνωρίσουν τήν ἀγάπη Σου, νά μάθουν ὅτι μᾶς ἀγαπᾶς σάν μητέρα καί ἀκόμα περισσότερο. Ἐπειδή ἡ μητέρα μπορεί νά ξεχάσει τό παιδί της, ἀλλά Ἐσύ δέν ξεχνᾶς ποτέ, γιατί ἀγαπᾶς τό πλάσμα σου χωρίς μέτρο καί ἡ ἀγάπη δέν μπορεῖ νά λησμονήσει.

ἍγιοςΣιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

Μετά ἀπό ὀγδόντα ὀκτώ ἔτη ξανάγινε θεία Λειτουργία στήν Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό ὄρος Μελά τοῦ Πόντου, γνωστή ὡς Παναγία Σουμελά. Τῆς θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Πλήθη πιστῶν μέ βαθειά συγκίνηση κατέκλυσαν ὅλους τούς χώρους τῆς Μονῆς γιά νά συμμετάσχουν στήν ἱστορική αὐτή θ. Λειτουργία. Ἔκτοτε καθιερώθηκε κάθε χρόνο, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, νά λειτουργεῖ ἐκεῖ ὁ Πατριάρχης μας.Ἀκολουθοῦν στιγμιότυπα ἀπό τίς Πατριαρχικές Λειτουργίες τῶν ἐτῶν 2010-2011 καί 2012.

2010

panagia-soumela-09

panagia-soumela-02 

2011

panagia-soumela-05panagia-soumela-04panagia-soumela-10panagia-soumela-03panagia-soumela-06

2012

panagia-soumela-08panagia-soumela-07

Πηγή φωτογραφιών http://fanarion.blogspot.gr/

myra-0

myra-1

ΜΥΡΑ. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος κατά τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου.

myra-2

efessos-1

Ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας δέεται στόν ἱστορικό ναό ὅπου συνῆλθε ἡ Γ΄Οἰκουμενική Σύνοδος.

efessos-2

Ἀρτοκλασία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου.

efessos-3

Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πατριαρχική θ. Λειτουργία.

 smyrni-1

Ὁ Παναγιώτατος στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Φωτεινῆς. Σμύρνης

smyrni-2

Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ἀπό τόν Πατριάρχη μας στό Κοιμητήριο τῆς Σμύρνης.

smyrni-3

Μέγας Ἁγιασμός Θεοφανείων στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Φωτεινῆς.

pergamos-1

Ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας ὁμιλεῖ κατά τήν θεία Λειτουργία στά ἐρείπια τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἱερουργός ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης.

pergamos-2

Ὁ Πατριάρχης κοινωνεῖ τούς πιστούς.

pergamos-3

mosxonisia-1

mosxonisia-2

mosxonisia-3

kydwniai-aivali-1

Πατριαρχική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Κυδωνιῶν.

livisi-1

 kappadokia-1

ΚΑΡΒΑΛΗ. Πατριαρχικό συλλείτουργο στόν Ἱ. Ναό Ἀναλήψεως. Μέ τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη συλλειτουργοῦν ὁ ἀοίδιμος Πατριάρχης Ρουμανίας Θεόκτιστος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καί οἱ συνοδεύοντες αὐτούς Ἀρχιερεῖς.

kappadokia-2

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ. Στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Σινασοῦ ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης συλλειτουργεῖ μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμολένσκ κ. Κύριλλον, σήμερα Πατριάρχη Μόσχας καί Πάσης Ρωσσίας καί ἄλλους Ἱεράρχες.

 ierapolis-frygias-1

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος λειτουργεῖ στόν Ἅγιο Φίλιππο Ἱεραπόλεως Φρυγίας.

ierapolis-frygias-2

antioxeia-pisidias-1

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΠΙΣΙΔΙΑΣ. Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία στά ἐρείπια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπ. Παύλου, πού εἶχε κτισθεῖ στόν τόπο τῆς Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς, ὅπου κήρυξε τό Εὐαγγέλιον ὁ τῶν Ἐθνῶν Ἀπόστολος.

antioxeia-pisidias-2

spari-pissidias-1

Στόν Ἱ. Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Σπάρτης ὁ Παναγιώτατος τελεῖ Δέηση.

spari-pissidias-2

Προσκυνητές στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Σπάρτης.

spari-pissidias-3

Δέηση τοῦ Πατριάρχου μας στόν Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σπάρτης.

spari-pissidias-4

spari-pissidias-5

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας (τώρα Πριγκηποννήσων) κ. Ἰάκωβος λειτουργεῖ στόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σπάρτης.

spari-pissidias-6

spari-pissidias-7

Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου.

spari-pissidias-8

Δέηση προσκυνητῶν.

attaleia-1

attaleia-2

attaleia-3

Πρώτη Θ. Λειτουργία, (μετά τόν ξεριζωμό) στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀλυπίου (12 Ἰουλίου 2009). 

alagia-1

alagia-2

alagia-3

alagia-4

alagia-5

Στιγμιότυπα ἀπό τήν ὑποδοχή προσκυνητῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἱ. Ἀκολουθία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου, τοῦ βουνοῦ.

Λατρευτικές Εκδηλώσεις ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ι. ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ