Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ι.Ναοί - Εκκλησιαστικές Κοινότητες - Ι.Κλήρος ΒΟΥΡΔΟΥΡΙΟΝ (BÜRDÜR)

ΒΟΥΡΔΟΥΡΙΟΝ (BÜRDÜR)

ΒΟΥΡΔΟΥΡΙΟΝ1 (BÜRDÜR)

1 Η ΠΙΣΙΔΙΑ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ, σελ. 131. 15) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ, σελ. 205.

Στά νοτιοδυτικά τῆς Σπάρτης καί σέ ἀπόσταση 30 περίπου χιλιομέτρων ἦταν ἡ δεύτερη – μετά τή Σπάρτη – μεγαλύτερη πόλη τῆς Πισιδίας, τό Βουρδούριον, τό ἀρχαῖο Πολυδώριον μέ 15.000 κατοίκους.2 Ἐξ αὐτῶν, οἱ 4.000 περίπου χριστιανοί Ἕλληνες ἔμεναν σέ τέσσερες συνοικίες.

Ὑπῆρχαν τρεῖς Ἐκκλησίες : τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τρίκλιτος Βασιλική, ἡ μεγαλύτερη σέ μέγεθος τῆς Πισιδίας, ἡ ὁποία λειτουργοῦσε τακτικά. Οἱ δύο ἄλλες, τῆς Παναγίας καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, λειτουργοῦσαν σέ εἰδικές περιπτώσεις.

Τελευταῖος ἱερέας ἦταν ὁ πατήρ Ἰωακείμ.

Ἡ Ἀστική Σχολή (ἐνισχυμένο Δημοτικό Σχολεῖο), εἶχε 8 Τάξεις καί λειτουργοῦσε ἄψογα.

Βασικές ἀσχολίες τῶν κατοίκων ἦταν ἡ παραγωγή ροδελαίου σέ μεγάλες ποσότητες, ἡ κατασκευή χαλιῶν καί τό ἐμπόριο.

Σήμερα ἡ πόλη Bürdür εἶναι ἡ πρωτεύουσα τοῦ ὁμώνυμου νομοῦ καί κατά τήν ἀπογραφή τοῦ 2007 εἶχε 67.097 κατοίκους. 

2 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΙΔΙΑΣ, σελ. 205.

burdur-1

Μερική ἄποψη τοῦ σημερινοῦ Πολυδωρίου (BURDUR).

 

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ι.Ναοί - Εκκλησιαστικές Κοινότητες - Ι.Κλήρος ΒΟΥΡΔΟΥΡΙΟΝ (BÜRDÜR)