Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΠΑΠΠΑ ΤΙΒΕΡΙΑ

Η ΠΑΠΠΑ ΤΙΒΕΡΙΑ

Ἡ Πάππα Τιβέρια βρίσκεται κοντά στή Λυκαονία καί κατά τόν RAMSEY νοτιοδυτικά τῆς Ἀντιόχειας. Ὁ STERRET τήν ταυτίζει μέ τά ἐρείπια πού βρῆκε στό Τσαρίκ-Σεράϊ, ἐνῶ ὁ MÜLLER τήν τοποθετεῖ στά βόρεια τῆς Τρωγίτιδος λίμνης. Ἡ πόλη διασχιζόταν ἀπό τή Σεβαστία ὁδό.

Τά νομίσματα πού βρέθηκαν ἀνήκουν στήν ἐποχή τοῦ Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς καί φέρουν τήν ἐπιγραφή ΤΕΒΕΡΙΩΝ ΠΑΠΠΗΝΩΝ καί τό θεό Μέν πού κρατάει σκῆπτρο καί ἀκουμπάει τό δεξί του πόδι σέ ταῦρο. 

Στά πρῶτα Χριστιανικά χρόνια ἡ Πάππα Τιβερία ἦταν ἕδρα ἐπισκοπῆς.

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΠΑΠΠΑ ΤΙΒΕΡΙΑ