Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΤΙΜΒΡΥΑΣ

Η ΤΙΜΒΡΥΑΣ

Ἡ Τιμβρυάς (ἤ Τιμβριάς) (Τουρκ. Ἰμροχόρ) βρίσκεται πάνω στόν Εὐρυμέδοντα, νοτιοανατολικά τῆς λίμνης τοῦ Ἐγιρδήρ. Τά νομίσματά της ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀδριανοῦ ἕως τοῦ Γέτα φέρουν τήν ἐπιγραφή ΤΙΜΒΡΥΑΔΕΩΝ καί τύπους πού μαρτυροῦν τή λατρεία τῆς Κυβέλης, τοῦ Διονύσου καί ἑνός ποτάμιου Θεοῦ, (ΕΥΡΥΜΕΔΩΝ). 

Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας.

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΤΙΜΒΡΥΑΣ