Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ

Η ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ

Ἡ Σελεύκεια ἡ Σιδηρᾶ ἤ καί Καυδιοσελεύκεια, ὅπως ὀνομάστηκε ἀργότερα, πιθανόν λόγω τῶν εἰδικῶν προνομίων πού τῆς παραχωρήθηκαν ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κλαύδιο. Τά χάλκινα νομίσματα Ρωμαϊκά καί αὐτοκρατορικά φέρουν τήν ἐπιγραφή, ΚΛΑΥΔΙΟ ΣΕΛΕΥΚΕΩΝ καί τύπους μέ τόν Δία, τό θεό Μέν, τόν Διόνυσο, τή Δήμητρα καί τόν Ἡρακλῆ.

seleykeia-1

Ἀπό βιβλίο Η ΠΙΣΙΔΙΑ Β. Βογιατζόγλου, σελ. 82.

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ