Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις ΤΑ ΑΜΒΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΜΒΛΑΔΑ

Τά Ἄμβλαδα (πού ἀργότερα ὑπάγονται στή Λυκαονία) βρίσκονταν κοντά στά σύνορα Καρίας καί Φρυγίας (Τουρκ. Κελεντός) στήν ὄχθη τοῦ μικροῦ ποταμοῦ Ἀντίου. Ἡ πόλη ἦταν γνωστή στήν ἀρχαιότητα γιά τό περίφημό της κρασί γιά χρήση ἰαματική «οἶνος Ἀμβλαδεύς» καί φαίνεται πώς ἦταν καί αὐτή ἀποικία τῶν Λακεδαιμονίων. Ἐδῶ λατρευόταν ἡ Παρθένος τῶν λιμνῶν σάν κατ᾽ἐξοχήν τοπική θεά. Ὑπάρχει ἡ ἐκδοχή πώς ἡ λέξη Ἄμβλαδα προέρχεται ἀπό τή λέξη Ἀμπέλαδα, ἴσως λόγω τῶν πολλῶν ἀμπέλων.

Στά χρόνια τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς. Ἀναφέρονται ἑφτά ἐπίσκοποι τῆς πόλης πού πῆραν μέρος στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Βιθυνίας. Στά Ἄμβλαδα ὁ αὐτοκράτορας Κωστάντιος εἶχε ἐξορίσει τόν αἰρετικό Ἀέτιο. Ἡ πόλη φαίνεται, πώς καταστράφηκε ὁριστικά τόν 13ον αἰώνα. 

Τά νομίσματα πού βρέθηκαν ἐδῶ εἶναι ὅλα χάλκινα τῶν αὐτοκρατορικῶν χρόνων μέ τήν μορφή τοῦ Ἡρακλῆ, τῆς Νέμεσης ἤ τῆς Κυβέλης καί τήν ἐπιγραφή ΑΜΒΛΑΔΕΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ.

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις ΤΑ ΑΜΒΛΑΔΑ