Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις ΤΑ ΑΝΔΗΛΑ

ΤΑ ΑΝΔΗΛΑ

Τά Ἄνδηδα ἤ Σινδαῦδα (Τουρκ. Ἄντια) στά ΝΔ τῆς Πισιδίας ἦσαν χτισμένα κοντά στά σύνορα μέ τήν Παμφυλία. Ἐδῶ λατρευόταν ἡ Περγαία-Ἄρτεμις. Βρέθηκαν αὐτοκρατορικά νομίσματα τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου, τοῦ Τραϊανοῦ καί τοῦ Δεκίου μέ τήν ἐπιγραφή ΑΝΔΗΔΕΩΝ. Ἐπίσης ἐρείπια ἀπό κατακόμβες τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων. Κατά τόν Χ. Σαπουντζάκη, πού βρῆκε καί δύο ἐπιγραφές, τά ποικίλης προέλευσης νομίσματα εἶναι ἴσως ἐνδεικτικό στοιχεῖο, ὅτι ἡ πόλη ἀποτελοῦσε κέντρο ἀγορᾶς.

Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Πέργης.

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις ΤΑ ΑΝΔΗΛΑ