Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις

ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ (Seleucia)

Ἡ Σελεύκεια τῆς Παμφυλίας ἦταν μία ἀπό τίς πολλές πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πού ἔφεραν τό ὄνομα αὐτό. Ἱδρυτές τους ἦταν ὁ Σέλευκος Α΄ ὁ Νικάνωρ (312-280), ἕνας ἀπό τούς στρατηγούς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, καί οἱ διάδοχοί του, πού ἔφεραν τήν ἐπωνυμία Σελευκίδες. Ἡ κυριαρχία τῆς δυναστείας τῶν Σελευκιδῶν ἐκτεινόταν ἀπό τή Μεσόγειο μέχρι τόν Ἰνδό ποταμό, καί διατηρήθηκε μέχρι τό 64 π.Χ., πού καταλύθηκε ἀπό τούς Ρωμαίους.

Περισσότερα...

ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ

 Στή Μητρόπολη Σίδης ὑπαγόνταν ἀκόμη, ἀπό τήν Ἐπαρχία Πρώτης Παμφυλίας οἱ Ἐπισκοπές :

Περισσότερα...

ΣΥΕΔΡΑ (Syedra)

Μεταξύ τῶν Ἐπισκοπῶν τῆς Μητροπόλεως Σίδης, ἀπό τόν στ΄ αἰώνα περιλαμβάνεται ἡ Ἐπισκοπή Συέδρων. Ἀπό ἀρχαία ἐπιγραφή, πού βρέθηκε στήν πόλη Σύεδρα, φαίνεται ὅτι βρισκόταν στήν ἀνατολική Παμφυλία στά σύνορα μέ τήν Κιλικία. Περισσότερα στοιχεῖα δέν γνωρίζουμε ἀκόμη.

Περισσότερα...

ΚΑΡΑΛΙΑ (Karallia)

Ἡ ἀρχαία πόλη Καράλια βρίσκονταν στή βορειανατολική Παμφυλία. Ἦταν ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς Καραλίων, ἀπό τόν στ΄αἰώνα, καί ὑπάγονταν στή Μητρόπολη Σίδης.

Περισσότερα...

ΟΡΥΜΝΑ (Orymna-Ormana)

Ἡ πόλη Ὄρυμνα βρισκόταν 18 χιλιόμετρα δυτικά ἀπό τή σημερινή πόλη Akseki, στά βορειοδυτικά τῆς Ἔτεννας, σέ ἕναν δεξιόν παραπόταμο τοῦ ποταμοῦ Μέλας. Ὁ Στράβων τήν ὀνομάζει Ἔρυμνα. Στούς Ἐπισκοπικούς Καταλόγους ἔχει καταχωρισθεῖ ὡς Ἐπισκοπή Ὀρύμνης καί ὑπαγόταν στή Μητρόπολη Σίδης.

Περισσότερα...

Τελευταία Άρθρα