Ερειπωμένες Πόλεις

Η ΠΑΠΠΑ ΤΙΒΕΡΙΑ

Ἡ Πάππα Τιβέρια βρίσκεται κοντά στή Λυκαονία καί κατά τόν RAMSEY νοτιοδυτικά τῆς Ἀντιόχειας. Ὁ STERRET τήν ταυτίζει μέ τά ἐρείπια πού βρῆκε στό Τσαρίκ-Σεράϊ, ἐνῶ ὁ MÜLLER τήν τοποθετεῖ στά βόρεια τῆς Τρωγίτιδος λίμνης. Ἡ πόλη διασχιζόταν ἀπό τή Σεβαστία ὁδό.

Τά νομίσματα πού βρέθηκαν ἀνήκουν στήν ἐποχή τοῦ Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς καί φέρουν τήν ἐπιγραφή ΤΕΒΕΡΙΩΝ ΠΑΠΠΗΝΩΝ καί τό θεό Μέν πού κρατάει σκῆπτρο καί ἀκουμπάει τό δεξί του πόδι σέ ταῦρο. 

Στά πρῶτα Χριστιανικά χρόνια ἡ Πάππα Τιβερία ἦταν ἕδρα ἐπισκοπῆς.

Η ΚΩΝΑΝΗ

Ἡ Κωνάνη (Τουρκ. CÜNEN) καί ἡ Μινασσός τῆς ὁποίας ἡ ὕπαρξη πιθανολογεῖται ἀφ᾽ἑνός μέν ἀπό νομίσματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀδριανοῦ (ΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΑΝΕΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ) ἀπ᾽ὅπου συνάγεται καί ἡ στενή σχέση πόλεων, ἀφ᾽ἑτέρου δέ ἀπό ἐρείπια πού ἀνακάλυψε ὁ STERRET κοντά στό χωριό Μινασσίν.

Περισσότερα...

Η ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ

Ἡ Σελεύκεια ἡ Σιδηρᾶ ἤ καί Καυδιοσελεύκεια, ὅπως ὀνομάστηκε ἀργότερα, πιθανόν λόγω τῶν εἰδικῶν προνομίων πού τῆς παραχωρήθηκαν ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κλαύδιο. Τά χάλκινα νομίσματα Ρωμαϊκά καί αὐτοκρατορικά φέρουν τήν ἐπιγραφή, ΚΛΑΥΔΙΟ ΣΕΛΕΥΚΕΩΝ καί τύπους μέ τόν Δία, τό θεό Μέν, τόν Διόνυσο, τή Δήμητρα καί τόν Ἡρακλῆ.

Περισσότερα...

Η ΤΙΜΒΡΥΑΣ

Ἡ Τιμβρυάς (ἤ Τιμβριάς) (Τουρκ. Ἰμροχόρ) βρίσκεται πάνω στόν Εὐρυμέδοντα, νοτιοανατολικά τῆς λίμνης τοῦ Ἐγιρδήρ. Τά νομίσματά της ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀδριανοῦ ἕως τοῦ Γέτα φέρουν τήν ἐπιγραφή ΤΙΜΒΡΥΑΔΕΩΝ καί τύπους πού μαρτυροῦν τή λατρεία τῆς Κυβέλης, τοῦ Διονύσου καί ἑνός ποτάμιου Θεοῦ, (ΕΥΡΥΜΕΔΩΝ). 

Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας.

ΤΑ ΑΜΒΛΑΔΑ

Τά Ἄμβλαδα (πού ἀργότερα ὑπάγονται στή Λυκαονία) βρίσκονταν κοντά στά σύνορα Καρίας καί Φρυγίας (Τουρκ. Κελεντός) στήν ὄχθη τοῦ μικροῦ ποταμοῦ Ἀντίου. Ἡ πόλη ἦταν γνωστή στήν ἀρχαιότητα γιά τό περίφημό της κρασί γιά χρήση ἰαματική «οἶνος Ἀμβλαδεύς» καί φαίνεται πώς ἦταν καί αὐτή ἀποικία τῶν Λακεδαιμονίων. Ἐδῶ λατρευόταν ἡ Παρθένος τῶν λιμνῶν σάν κατ᾽ἐξοχήν τοπική θεά. Ὑπάρχει ἡ ἐκδοχή πώς ἡ λέξη Ἄμβλαδα προέρχεται ἀπό τή λέξη Ἀμπέλαδα, ἴσως λόγω τῶν πολλῶν ἀμπέλων.

Περισσότερα...

Τελευταία Άρθρα